Schrapping Saoedi-Arabië uit kinderrechtenrapport: "Een smet op het blazoen van Ban Ki-moon"

9 juni 2016
Logo van de Verenigde Naties
Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie die in Jemen vecht, doodde al 510 kinderen en verwondde er 667. Feiten waarvoor de VN de coalitie op een zwarte lijst zette van landen die kinderrechten schenden. Maandag maakte secretaris-generaal Ban Ki-Moon bekend dat de coalitie 'voorlopig' uit de definitieve versie van dat rapport is geschrapt. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Saoedische overheid.

"Bijzonder betreurenswaardig, een smet op het blazoen van Ban Ki-moon", vindt Jan Wouters, professor internationaal recht aan de KU Leuven en voorzittter van de Vereniging voor de Verenigde Naties. "De VN faalt hier in een van haar kerntaken: het beschermen van zwakke kinderen in gewapende conflicten. Er worden in Jemen verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd. De VN moet die landen een geweten schoppen, niet buigen voor druk of kritiek. De VN moet haar onafhankelijke experten hun werk laten doen, in plaats van ze te censureren."

Hoe is dit kunnen gebeuren?

"Saoedi-Arabië is een belangrijke geldschieter van de VN, en de organisatie is voor een groot deel van haar humanitaire projecten afhankelijk van vrijwillige bijdragen van haar leden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de VN moet toegeven als er politieke of finanicieel druk wordt uitgeoefend, zeker niet als het gaat over zware schending van oorlogsrecht en kinderrechten."

"Helaas is dit geen alleenstaand feit", zegt professor Wouters. "Daarom is het belangrijk dat de VN kritisch wordt gevolgd, en dat actie wordt ondernomen als dit soort zaken gebeuren. Dat de VN kwetsbaar is ligt misschien niet zozeer aan de organisatie zelf, maar aan de financiële structuur. Zolang de VN afhankelijk is van vrijwillige bijdragen van haar leden, kunnen die financiële chantage plegen.

Zitten er veel rotte appels in de VN?

De VN is mensenwerk. Vele mensen die er werken zijn heel toegewijd en doen heel goed werk. Maar voor een aantal landen is de VN een tewerkstellingsmachine, en binnen de organisatie zijn er ook nogal wat mensen die vooral hun eigen postje proberen veilig te stellen."

Wie moet Ban Ki-moon opvolgen?
Secretaris-generaal Ban Ki-moon is aan het laatst jaar van zijn mandaat bezig, volgens professor Wouters moet zijn opvolger iemand met leiderschapskwaliteiten zijn, die grote hervormingen durft door te voeren. "Hij of zij moet ook echt naar de structuur en naar het statuut van de ambtenaren kunnen kijken. Nu wordt er veel te laks opgetreden tegen mensen die blunderen of misdaden begaan."