Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open VLD) wil Senaat afschaffen

8 januari 2022
©Belga
Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose van Open VLD wil de Senaat afschaffen. Haar partij gaat de wetteksten voorbereiden zodat de grondwet na de verkiezingen daarvoor kan worden aangepast. Na 2024 zou de instelling zichzelf dan kunnen afschaffen.

Beluister het gesprek met Stephanie D'Hose via Radio 1 Select.

Ons land heeft al sinds zijn ontstaan een Kamer en een Senaat in het federaal parlement, maar sinds het Vlinderakkoord in 2011 werd de rol van de Senaat serieurs ingeperkt. Vandaag heeft de instelling nog een beperkt aantal bevoegdheden, bijvoorbeeld over grondwetswijzigingen, wetten rond de staatsstructuur en belangenconflicten tussen de deelstaten.

Na anderhalf jaar moet ik zelf vaststellen dat de Senaat nog te weinig betekent om een aparte politieke instelling te blijven

Al jaren rijst af en toe de vraag of de instelling niet beter volledig afgeschaft wordt. Daar is de huidige senaatsvoorzitter nu alvast van overtuigd. "Ik ben nu anderhalf jaar voorzitter", zegt Stephanie D'Hose van Open VLD. "Ik ben altijd behoedzaam in mijn communicatie. Ik heb niet op voorhand gezegd dat de Senaat afgeschaft moet worden. Ik heb eerst gekeken wat de Senaat vandaag nog betekent. En na anderhalf jaar moet ik zelf ook vaststellen dat dit te weinig is om nog een aparte politieke instelling te blijven verantwoorden", aldus D'Hose in 'De Ochtend'. 

40 miljoen euro

Voor de Senaat werken op dit moment 170 mensen en 60 senatoren. De instelling kost ons land nog zo'n 40 miljoen euro per jaar. Maar het is niet zo dat dat budget integraal terug in de schatkist komt als de instelling wordt afgeschaft. Ze zullen de kosten voor het onderhoud van het gebouw blijven. D'Hose wil ook nadenken om het gebouw voor andere doeleinden te gebruiken. "Er zijn bijvoorbeeld een aantal partijen die pleiten voor een burgerparlement. Waarom zouden we dit niet in de Senaat kunnen organiseren? We zitten daar met een prachtig gebouw. Ik wil daar de komende maanden, samen met de collega-senatoren, over nadenken en desnoods nu al een werkgroep en experimenten voor beginnen installeren", zegt ze.

Ook het personeel dat verbonden is in de Senaat, zal niet zomaar op straat staan, zegt D'Hose. "Ik wil niet dat het personeel het slachtoffer is van politieke ideeën. De Kamer is zeker vragende partij om het personeel over te nemen. Het zou dan personeel worden van het Paleis Der Natie. Ik werk nu al samen met de Kamervoorzitter om de personeelsdiensten zoveel mogelijk te integreren", zegt de senaatsvoorzitter.

Welke kost zou er dan wél nog wegvallen? Vandaag zijn er 60 senatoren, maar slechts 10 van hen - de zogenoemde gecoöpteerde senatoren - krijgen effectief een vergoeding van de Senaat. De anderen zijn lid van andere parlementen, en krijg er niks extra bij. Daarnaast is er ook nog politiek personeel. "Dat wordt ook betoelaagd door de diensten van de Senaat. En het is ook een betoelaging van de politieke partijen. Het is dan vrij aan de partijen om dat te besteden aan personeel en dergelijke meer. Dat is natuurlijk opnieuw een besparing op het politieke apparaat. Ik vind dat elke politieke partij daar achter moet staan", aldus senaatsvoorzitter D'Hose.

Beluister het gesprek met Stephanie D'Hose via Radio 1 Select. 

Bron: vrtnws en 'De Ochtend'

Luister ook: 

Lijst van artikels