Sinds wanneer worden de kinderen van de koning uit de schatkist betaald?

8 april 2011

Niet dat we ons in onze zelfverdiende boterham verslikten. Maar op het redactie-eiland van Nieuwe Feiten werd toch menig wenkbrauw gefronst toen we Marc Reynebeau in De Ochtend hoorden zeggen dat dotaties "nooit zo uitgebreid geweest zijn als nu". En dat daar eigenlijk ook geen jurisprudentie voor bestaat.

OK, koning Boudewijn had geen kinderen. Maar Leopold III had er wel, en de vorige Leopolds ook. Kregen die tijdens het koningsschap van hun vader dan geen vergoeding? Wanneer werd ook alweer beslist om ten nadele van de schatkist aan de koningskinderen een jaarlijkse dotatie toe te kennen? Dat blijkt nog niet zo lang geleden te zijn.

Lees en beluister ook