Slechts 1 op de 7 Belgen zonder werk is op zoek naar een nieuwe job. "Werken moet meer lonen"

17 augustus 2020
Tim van der Kuip (Unsplash.com)
In ons land zijn er te veel zogenoemde inactieven. Dat zijn mensen die geen job hebben en er ook niet naar op zoek zijn. Dat blijkt uit een studie in 20 OESO-landen. Arbeidsmarkteconoom Stijn Baert (UGent) roept daarom op om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken.

De afgelopen jaren is door een groeiende economie de werkloosheid in ons land sterk gedaald, maar die statistiek houdt geen rekening met het aantal mensen dat geen werk heeft en er ook niet naar op zoek is (de inactieven).

Uit een studie in 20 OESO-landen (Europese landen, maar bijvoorbeeld ook Mexico en Korea) blijkt dat die groep in België te groot is, groter dan het Europese gemiddelde. In 2019 ging het om 1,4 miljoen mensen (tussen 25 en 64 jaar). Dat is zes keer meer dan het aantal werkzoekenden. Of nog anders gezegd: slechts 1 op de 7 mensen die niet werken, is effectief op zoek naar een job.

Arbeidsmarkteconoom Stijn Baert roept daarom op om voor het uitstippelen van het beleid niet alleen te kijken naar het aantal werklozen, maar ook naar die groep inactieven. "We moeten het verschil tussen werken en niet werken groter maken", zegt Baert in 'De Ochtend'. "Pas dan wordt het interessant om naar de arbeidsmarkt te trekken."

Baert maakt zich op dat vlak zorgen, want volgens hem gaat het in de formatiegesprekken rond een nieuwe federale regering de verkeerde kant op. "Ik hoor dat het daar gaat over hogere uitkeringen en hogere minimumpensioenen, maar dan doe je juist het omgekeerde. Dat klinkt sociaal, maar zo wordt het verschil tussen werken en niet werken net kleiner."

Werken zou meer moeten lonen, vooral voor mensen met een laag brutoloon.

"Het omgekeerde zou moeten gebeuren. Werken zou meer moeten lonen, vooral voor mensen met een laag brutoloon. Zij moeten worden verleid om aan de slag te gaan. Dat is wellicht ook de enige manier om de financiële gevolgen van de coronacrisis en de vergrijzing te betalen", denkt Baert.

Dreigen mensen dan niet in armoede terecht te komen als hun uitkeringen te veel zouden dalen? "Dat is zeker ook een belangrijke doelstelling van het beleid, maar ook voor die mensen is het interessanter om gestimuleerd te worden om aan het werk te gaan. Een job is geen garantie om uit de armoede te blijven, maar het verlaagt de kans wel aanzienlijk", besluit Baert.

Beluister het gesprek met Stijn Baert in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook:

Radio 1 Select