Snap jij waarom de leerkrachten staken?

20 maart 2019
Woensdag gaat het onderwijs staken, want "het is snakken naar ademruimte voor leerkrachten." Bij Debecker wil weten of je begrip hebt voor de actie.

Een grote onderwijsstaking moet duidelijk maken dat het genoeg is geweest: de werkdruk is te hoog, er wordt te veel verwacht van leerkrachten en er zijn te weinig middelen. Vooral het M-decreet dat ervoor zorgt dat meer kinderen met een beperking ook in het gewone onderwijs terecht kunnen, zorgt voor veel frustraties. 

"Als mijn wiskundeles wat langer loopt, zie ik mijn leerlingen met autisme al nerveus op hun stoel draaien. En als ik dan niet snel ingrijp om ze gerust te stellen, beginnen ze met dingen te gooien", getuigt leerkracht Tine. "Op die manier ben ik vaker psycholoog dan leerkracht en dat vind ik jammer, want het les geven schuift op die manier echt naar de achtergrond."

Als ik mijn leerlingen met autisme niet snel genoeg kan uitleggen dat de les wiskunde wat langer zal duren, beginnen ze met dingen te gooien
Tine, leerkracht basisonderwijs

Oproep

  • Heb jij kinderen in het kleuter- of lager onderwijs en begrijp jij de bezorgdheden van de leerkrachten?
  • Wordt er minder aandacht besteed aan jouw kind omdat de leerkracht een te groot takenpakket heeft?
  • Daalt de kwaliteit van het onderwijs omdat de leerkracht te veel taken heeft?


Alle verhalen, tips of hulpmiddeltjes zijn welkom in onze mailbox! Stuur jouw reactie naar bijdebecker@radio1.be.

Lees ook: