Snelheidsbeperking tot 90 km/uur op verschillende snelwegen door smog-alarm

24 maart 2022
Vanaf 6 uur vanmorgen geldt er een smogalarm in heel het land. Daardoor wordt de maximaal toegelaten snelheid op grote delen van de autosnelwegen en ringwegen tijdelijk beperkt tot 90 kilometer per uur. Ook morgen zal je op veel snelwegen niet sneller dan 90 kilometer per uur mogen rijden. Het is al van 2014 geleden dat er nog eens een smogalarm was.

Al enkele dagen lang worden op de meetnetten van de drie Belgische gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. De opstapeling van de luchtvervuiling van de voorbije dagen en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden zullen de fijnstofconcentraties nog voort doen toenemen.

Deze situatie is het gevolg van de stabiele weersomstandigheden en zeer lage windsnelheden. Daardoor is er nauwelijks beweging in de onderste lagen van de atmosfeer en wordt de luchtvervuiling slecht verdund.
Het smogalarm zal ook nog morgen van kracht zijn. Of het daarna nog wordt verlengd of wordt afgeblazen, wordt morgen gecommuniceerd.

Op de kaart hieronder kan je zien op welke (delen van) snel- en ringwegen je niet sneller dan 90 kilometer per uur mag rijden (in het rood). De snelheidsbeperking zal ook op de snelwegen worden aangegeven.

Waar moet je 90?

"De reden waarom er op sommige snelwegen geen en op andere wel een snelheidsbeperking geldt, heeft te maken met de bebouwing en hoeveel mensen in de buurt van de snelweg wonen", legt verkeersexpert Hajo Beeckman uit. "Want een snelheidsbeperking heeft natuurlijk een globaal, maar vooral een lokaal effect."

Het is al acht jaar geleden dat het smogalarm nog eens is afgekondigd in ons land. Tussen 2007 en 2014 waren er 9 smogalarmen met snelheidsbeperkingen. "Dat het al van 2014 geleden is, toont aan dat de luchtkwaliteit de voorbije jaren wel degelijk is verbeterd", zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De Vlaamse Milieumaatschappij roept ook op om voorlopig geen houtkachels aan te steken, tenzij je geen andere verwarmingsbron hebt.

Brussel

In Brussel blijft zone 30 gelden op alle Brusselse wegen behalve op een aantal belangrijke verkeersassen. Daar wordt de snelheid verlaagd tot 50 kilometer per uur waar normaal een maximale snelheid van 70 of 90 km/uur geldt, en 90 kilometer per uur waar normaal 120 kilometer per uur geldt.

De politie voert verscherpte snelheidscontroles uit in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest. Het openbaar vervoer (MIVB) is tijdelijk gratis. Ook dagtickets voor de stadsfietsen van Villo! zijn gratis.

Houtkachels zijn ook verboden, tenzij het de enige verwarmingsbron in de woning is. En in openbare gebouwen wordt de temperatuur verlaagd tot 20 graden Celsius.

Wallonië

Ook in Wallonië geldt een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur op de volgende snelwegen:

  • E42 Luik – Namen – Charleroi
  • E42 tot de stedelijke centra
  • Ring in Charleroi (R3)
  • E19 Nijvel – Brussel
  • E411 van Rossières naar Brussel

Waarom is fijn stof ongezond? En wat met elektrische wagens?

Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid en kan ademhalings­problemen veroorzaken. Mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen beter geen langdurige fysieke inspanningen doen vandaag en morgen. Het gaat dan vooral om jonge kinderen, oudere mensen, of mensen die al aandoeningen van de luchtwegen (zoals astma) of hart- en vaatziekten hebben.

Door de kleine afmetingen kunnen fijnstofdeeltjes ook gemakkelijk overal binnendringen en is de hoeveelheid fijn stof binnen niet noodzakelijk lager dan buiten, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur geldt trouwens ook voor elektrische auto's. "De wegcode is nog niet aangepast aan elektrische voertuigen. Er is dus geen uitzondering", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

In tegenstelling tot diesel- en bezinewagens stoot de motor van een elektrische auto geen fijnstofdeeltjes uit. Maar ze zijn ook niet volledig uitstootvrij wat fijn stof betreft. Bij de slijtage van de banden en het remmen komt nog steeds fijn stof vrij.

Luister naar het gesprek met Frans Fierens van IRCEL uit "De wereld vandaag"

Bron: vrtnws.be en De wereld vandaag