Peter Vantyghem: "Sociale media hebben de rol van de protestsong overgenomen"

7 februari 2017
Volgens zanger en muzikant Stijn Meuris worden er nog amper protestsongs geschreven omdat 'onze frigo te vol is'. Is de protestsong uitgestorven? "Samenhorigheid is meer dan ooit virtueel. Dat biedt veel mogelijkheden. Al dreigt het ook vluchtiger te zijn dan in de jaren 60'," stelt cultuurredacteur bij De Standaard Peter Vantyghem.

 Er worden nog genoeg protestsongs gezongen, zegt Peter Vantyghem. "Misschien zelfs zoveel dat je het bos door de bomen niet meer ziet." Maar de protestsong wordt steeds minder ingezet om een maatschappelijke beweging te ondersteunen en te trekken.

Het protestlied is een waardevol genre, maar resoneert minder vaak als cement van een sociale of politieke beweging

Dat komt grotendeels omdat rockmuziek niet meer de grote drager is van een tegencultuur, zoals vroeger het geval was. "In de jaren 60' was het protestlied de snelste manier om een grote massa te raken en te mobiliseren. Denk maar aan de anti-Vietnambetogingen, de burgerrechtenbeweging of bij ons: de schoolstrijd."

Vandaag hebben sociale media die rol grotendeels overgenomen

Vantyghem haalt het voorbeeld van Dagen Zonder Vlees aan, die volgens hem beschouwd kan worden als een, weliwaar vriendelijke, protestbeweging. "Daar hoort geen song bij, maar het initatief mobiliseert duizenden mensen via sociale media."

Vantyghem merkt op dat Vlaamse jongeren minder de behoefte hebben om zich af te zetten tegen hun ouders en het establishment. "Wat gek is, want hun toekomst ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Misschien komt dat snel weer terug bij de volgende generatie jongeren wanneer inkomensongelijkheid en een gebrek aan arbeidskansen meer voelbaar zullen zijn."

Eve of Destruction - Barry McGuire

Succesvol nummer geweest zowel in Europa als de V.S.. Helaas is het nummer te apocalyptisch. Met dat lied loop je de straten niet op om wat te gaan scanderen

Alright - Kendrick Lamar

Dat lied is uitgegroeid tot dé protestsong van de Black Lives Matters-beweging. Mede door zijn prachtige visuele show op de Grammy's in 2015 en sociale media is Kendrick Lamar de nieuwe stem geworden van jong, zwart Amerika

We shall overcome - Joan Baez

Eén van de groteklassiekers die door blank en zwart werd gezongen op de Mars van Washington. Bruce Springsteen neemt het nummer nog vaak over