Soenieten vs Sjiieten

10 juni 2017
Wij citeren lukraak uit een van de vele krantenstukken die we over het schisma tussen soenieten en sjiieten bijeen gegoogeld hebben: "De breuk tussen soennieten en sjiieten is bijna veertien eeuwen oud. Toen profeet Mohammed in 632 stierf, was er geen opvolging" enzovoort...

We gaan dat zaterdag nuanceren. Niet dat het niet waar is dat er al veertien eeuwen een probleempje is met de opvolging van Mohammed. Maar het is het pas zeer recent een splijtzwam geworden waar oorlogen over worden uitgevochten.

Deze week was het weer prijs: "Soennitische bondgenoten sluiten grenzen met Qatar", kopten de kranten, omdat Qatar onder één hoedje zou spelen met de sjiitische vijand Iran.

En net nu valt ons oog op een artikel in Mo* over die eeuwenoude vete tussen soennieten en sjiieten. We lazen een interview met Nader Hashemi, auteur van Sectarianization. Daarin argumenteert Hashemi dat 1979 een sleuteljaar was. Pas na de Iraanse revolutie van Khomeini werd de broederstrijd tussen de twee stromingen in de Islam op de spits gedreven. Pas toen werd beweerd dat er een diepe, onoverbrugbare kloof gaapt tussen soennieten en sjiieten, dat sjiieten geen ware moslims zijn en dat ze niets met de islam te maken hebben.

Samira Bendadi zit aan aan de Interne Keukentafel. Zij heeft Sectarianization gelezen en met Nader Hashemi gepraat.