Sommige scholen schrappen warme maaltijd: "oppassen voor kansarmoede"

10 september 2021
© Claudio Schwarz (Unsplash)
Er zijn steeds minder scholen waar leerlingen 's middags warm kunnen eten. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Door de coronamaatregelen was het vorig jaar moeilijk om kinderen warm te laten eten op school. Maar ook nu het weer kan, haken sommige scholen af.

De trend is niet helemaal nieuw, zegt Hannelore Lambrighs. Zij is coördinator bij KOOGO, de koepel van ouderverenigingen van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs. "We merkten al voor corona dat meer en meer schoolbesturen beslisten om minder warme maaltijden aan te bieden. Dus die neerwaartse trend was er al, maar is door corona wel in een stroomversnelling gekomen."

Regionale verschillen

Cateraar Sodexo schat dat ze nu per dag 3.000 maaltijden minder verspreiden dan voor corona, wat zou betekenen dat enkele tientallen scholen gestopt zijn. Maar dat is wel sterk regionaal bepaald, zegt Hilde Eygemans: "Onze cijfers in bijvoorbeeld Oost- en West-Vlaanderen zijn zeker stabiel gebleven. Scholen in deze streek die tijdens de coronaperiode geen maaltijden aanboden, zijn hiermee terug gestart in september. We stellen wel vast dat bijvoorbeeld in Limburg en de Antwerpse Kempen een aantal scholen, die voor corona wél schoolmaaltijden aanboden, daar nu mee gestopt zijn."

 

Voor kinderen in armoede kan het betekenen dat ze niet elke dag meer een warme maaltijd zullen hebben.
Hannelore Lambrighs, KOOGO

Voor sommige ouders kan dat praktische problemen opleveren, zegt Lambrighs: "Er zijn zeker ouders die laat thuis komen, of die ervoor kiezen om 's middags warm te eten op het werk. Zij moeten nu natuurlijk zoeken naar een andere oplossing. Maar eigenlijk hebben we tot nu toe heel weinig klachten gekregen van ouders."

Kinderen in armoede

De koepel van ouderverenigingen maakt zich wel zorgen over kinderen van wie de ouders het financieel moeilijk hebben: "Kinderen in armoede kregen vaak op school een warme maaltijd aangeboden via de sociale kas van de ouderwerking of een andere organisatie, zodat hun ouders heel weinig of zelfs niks moesten betalen, maar de kinderen wel een warme maaltijd kregen. Ik kan niet inschatten over hoeveel kinderen het gaat, maar het gebeurde alleszins wel. Als dat nu wegvalt, is dat jammer. Mogelijk hebben sommige mensen niet de middelen om hun kind elke dag een warme maaltijd te geven. En die ouders horen we niet."

Beluister het gesprek met oudervereniging KOOGO in 'De Ochtend' via Select.

Bron: vrt.be en 'De Ochtend'

Lees ook: