Sonja Becq (CD&V): "Ook klein geweld in huiselijke kring kan niet"

4 januari 2017
In Frankrijk mag je kinderen sinds 1 januari geen 'opvoedkundige tik' meer geven. In heel wat andere Europese landen, zoals Zweden, Duitsland en Oostenrijk, was kinderen slaan al eerder verboden. Maar hoe zit dat met België? Sonja Becq van CD&V gaf toelichting in De Wereld Vandaag.

Op de vingers getikt

België is al een paar keer op de vingers getikt door Europa en de VN, want hier is kinderen slaan (in familiale kring) niet strafbaar. Maar het gaat om meer, want ook psychisch geweld in het kader van de opvoeding is niet aan banden gelegd door de wetgever.

Dit kan niet

"De Verenigde Naties en Europa zeggen heel uitdrukkelijk dat ook het 'klein geweld' in huiselijke kring niet kan. Ook je kind voortdurend kleineren kan in die context niet.", zegt Sonja Becq. Voor alle duidelijkheid: zware gevallen van kindermishandeling worden wel degelijk bestraft, maar toch is het voor de EU en de VN belangrijk dat de wetgever zegt: dit kan niet. Becq gelooft dat een meerderheid bereid is om van het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet te maken.

De belangrijkste boodschap die we willen meegeven is dat je conflicten ook op andere manieren dan met geweld kan oplossen.

Een moeilijke grens

Maar is zo een tik soms niet nuttig? Als je je kind van een fornuis of van een drukke baan wil weghouden bijvoorbeeld, dan wil je je kind liefst zo ver en zo snel mogelijk van het gevaar weg. "Dat is inderdaad een klassiek voorbeeld, en in zulke gevallen kan het inderdaad. Toch hebben ook rechters moeite om eenduidig een oordeel te vellen over die materie.", aldus Becq. 

Volgens Becq werkt dit soort wetgeving. Ze geeft het voorbeeld van Zweden: "Voor de wetgeving vond 65% van de Zweedse ouders het normaal hun kind een tik te geven. Dat is nu gedaald naar 12%.