Speuren naar Einsteins 'onvindbare' golven

26 november 2015
Einsteins algemene relativiteitstheorie is gisteren 100 jaar geworden. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model dat de werkelijkheid probeert te verklaren. Afgelopen eeuw is niemand erin geslaagd om de relativiteitstheorie te ontkrachten, maar er zijn wel nog hiaten in het bewijsmateriaal
Zo voorspelde Einstein dat als objecten heel zwaar zijn, snel bewegen en dicht bij elkaar staan, de zwaartekracht zo sterk wordt dat de ruimte erdoor wordt samengedrukt. Daardoor zouden zogenaamde zwaartekrachtgolven of gravitatiegolven ontstaan die zich ongehinderd door het heelal bewegen.
 
Die 'rimpels' in de ruimte-tijd zijn nog nooit rechtstreeks waargenomen. Maar er wordt wel naarstig naar gezocht.
 
Op aarde - en binnen afzienbare tijd ook in de ruimte - lopen verschillende experimenten die zwaartekrachtgolven proberen te detecteren.
 
Zo is er bijvoorbeeld de 'Virgo interferometer' in het Italiaase Cascina die sinds 2007 continu op zoek is naar zwaartekrachtgolven. Virgo (plaatje) is pas geüpgraded naar ‘a 2nd generation interferometric gravitational wave detector’ en gaat nu een stuk performanter op zoek naar ruimtetijd-rimpels.
 
Zou de algemene relativiteitstheorie alsnog herzien moeten worden als er - vanop aarde of vanuit de ruimte - geen gravitatiegolf wordt opgepikt?