"Staatskas loopt miljarden mis door slecht functioneren Financiën"

30 juni 2016
Op de laatste dag voor het indienen van de papieren belastingaangifte trekken de vakbonden bij Financiën aan de alarmbel. "De staatskas loopt jaarlijks enkele miljarden mis als gevolg van de slechte werking van de overheidsdienst door de herstructurering", zegt ACV-secretaris Marc Nijs in De Ochtend", "En de loon- en weddetrekkenden zijn er het slachtoffer van." Volgens de woordvoerder van Financiën echter wordt er nu inderdaad minder maar wel beter gecontroleerd.
"Jaar na jaar stelt men vast dat de belastinginkomsten minder zijn dan verwacht. Aan de economie kan het niet liggen, want die doet het momenteel niet zo slecht. En belastingverminderingen zijn er ook niet. De oorzaak is dus de slechte werking van Financiën door de herstructurering", stelt Nijs.

“Vroeger controleerde men de dossiers volledig, nu werkt men op basis van databanken. De computer kiest dossiers uit op basis van een aantal cijfergegevens. Het gaat daarbij niet altijd om de dossiers waarin iets te vinden is, maar de ambtenaar is verplicht om die te nemen en men gaat hem ook nog zeggen wát hij moet controleren. De resultaten zijn zo dramatisch dat je zou denken dat men het geweer van schouder verandert, maar dat gebeurt niet. De eigen cijfergegevens tonen aan dat het systeem niet werkt, maar toch heeft men het steeds behouden."

Loontrekkenden zijn de klos

Volgens Nijs loopt vooral bij de controle van de vennootschappen, bedrijven en zelfstandigen het een en ander mis. "De groep van de loontrekkenden wordt voldoende gecontroleerd, dat is geen probleem. Daar is trouwens ook geen gebrek aan inkomsten."

"De bedrijven weten intussen ook dat ze niet grondig gecontroleerd worden en geven dus minder aan. Ze weten dat als ze dan toch controle zouden krijgen, dat gaat over een klein domein, en dat ze dus eigenlijk weinig risico lopen."

Het huidige systeem is nadelig voor de loon- en weddetrekkenden, stelt Nijs. "Het geld dat men niet kan recupereren van de bedrijven of zelfstandigen zoekt men elders. Men zoekt dat op twee manieren: door te hoge belastingen voor de groep van loon- en weddetrekkenden, maar ook door te besparen en ook daar worden de loon- en weddetrekkenden getroffen."

Malaise bij het personeel

De situatie weegt ook op het personeel van de FOD Financiën, stelt Nijs. “Vroeger was er respect voor technische kennis. Er was een bedrijfscultuur van examens, van studiewerk en mensen die het een en ander hadden bewezen, kregen ook een zekere erkenning. Dat is totaal weggevallen. Men is bijna verdacht als men nog iets kent van fiscaliteit. De mensen die er echt iets kennen, worden systematisch opzijgezet.” Ook aan de opleiding en promotiekansen van jonge mensen scheelt het een en ander, klinkt het. Ook dat is volgens Nijs een bewuste vorm van besparing.

Nijs verwijt de FOD Financiën slecht management en een gebrek aan inzicht. Hij verwijst naar de personeelsdienst waar volgens hem evenveel mensen werken als bij de BBI, de Bijzondere Belastinginspectie.

“De interne bureaucratie is even belangrijk als de strijd tegen de fiscale fraude. Bovendien heeft de politiek altijd de andere kant opgekeken, het mocht vooral niet te veel kosten." Als gevolg daarvan zijn er nu volgens Nijs minder belastngcontroleurs dan enkele decennia geleden terwijl niet alleen het aantal inwoners en dus het aantal belastingplichtigen maar ook het aantal bedrijven gestegen is.

Adyns: "Minder controles, maar wel efficiënter"

Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën wil niet al te diep ingaan op de klachten van het ACV. "Er zal ongetwijfeld een grond van waarheid zitten in wat mijnheer Nijs vertelt, maar de besprekingen over het personeelsbeleid zijn momenteel aan de gang dus daar kan ik niet te veel over zeggen."

Nog volgens Adyns zijn er inderdaad minder controles maar haalt men er net meer uit. "Per rechtzetting is er een stijging van 60.000 euro per rechtgezet bedrag. Het is de uitdaging voor de FOD Financiën om met minder middelen even efficiënt te werk te gaan. Wij blijven dan ook geloven in de centrale selectie van de te behandelen dossiers. Ze garandeert een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen in dit land."

De demotivatie van het personeel heeft volgens hem dan ook eerder te maken met het wegvallen van een deel van de autonomie van het personeel doordat 80 procent van de dossiers centraal wordt geselecteerd.

Bron © deredactie.be

Radio 1 Select