Staatssecretaris Mahdi wil meer mensen aansporen om vrijwillig terug te keren via terugkeerbureaus in elke provincie

26 mei 2021
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gaat in elke provincie regionale terugkeerbureaus oprichten om het terugkeerbeleid in ons land te verbeteren. "Iedereen die België moet verlaten, moet individueel en aanklampend opgevolgd en begeleid worden naar terugkeer."

Mensen zonder papieren vrijwillig laten terugkeren naar hun land, het blijft een moeilijke opgave in ons land. Jaarlijks krijgen ongeveer 24.000 mensen een eerste bevel om het grondgebied te verlaten. Slechts 20 procent van hen keert ook echt vrijwillig terug. Omdat wie het land moet verlaten nauwelijks opgevolgd wordt, wordt de grote groep die niet vrijwillig terugkeert aan zijn lot overgelaten. "Eigenlijk zit er vandaag geen enkel systeem achter", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Aanklampen

Mahdi wil daarom een "aanklampend terugkeerbeleid" voeren en richt daarvoor in elke provincie twee tot drie regionale terugkeerbureaus op, met nadruk op de grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Luik. Er komt ook een nieuwe procedure met onder meer een aanmeldingsplicht.

"Mensen krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten met een datum waarop ze gevraagd worden om zich aan te melden in een van die bureaus. Daarna worden ze in een traject gestoken waarin ze een aantal keer aanwezig moeten zijn, de nodige uitleg krijgen over wat terugkeer is, waarom dat noodzakelijk is en moet gebeuren en hoe ze daarin begeleid kunnen worden om dat effectief ook uit te voeren", legt Mahdi uit.

Een procedure tot terugkeer wordt op dit moment in vele gevallen niet opgestart, terwijl je tot intensieve gesprekken moet overgaan om de terugkeer te kunnen realiseren

Mahdi maakt zich sterk dat het beleid zich zal keren van "niemand opvolgen naar iedereen opvolgen". Hij blijft ook geloven in vrijwillige terugkeer, "omdat het duurzamer en beter is en ook goedkoper". "Een procedure tot terugkeer wordt op dit moment in vele gevallen niet opgestart, terwijl je tot intensieve gesprekken moet overgaan om de terugkeer te kunnen realiseren."

Maar bij wie ook in de nieuwe procedure met de regionale bureaus weigert om mee te werken, zal men tot een gedwongen terugkeer overgaan. "Er zijn uiteraard ook mensen die niet komen opdagen of mensen die wel komen opdagen maar toch geen zin hebben om mee te werken. Dan blijft gedwongen terugkeer wel noodzakelijk en daar moeten we ook op inzetten en dat gaan versterken."

Om de regionale terugkeerbureaus te laten draaien, krijgt de Dienst Vreemdelingenzaken 60 extra mensen. Daarnaast komen er ook 20 extra mensen om gezinnen met minderjarige kinderen van dichtbij op te volgen. Mahdi trekt er 20 miljoen euro voor uit. In de komende maanden wil hij ook werk maken van betere terugkeeraakkoorden met de landen van herkomst.

Beluister het gesprek met Sammy Mahdi in 'De Ochtend' via Radio 1 Select. 

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'