Standbeeld voor een vegetariër

20 februari 2021
Het standbeeld staat in Anderlecht, in het Astridpark. De vegetariër in kwestie is Jules Rühl. Rühl is de grondlegger van de dierenbescherming in België.

Dat standbeeld is in het Astridpark opgericht na een vroegtwintigste-eeuwse crowdfunding. De slachters van het slachthuis van Kuregem brachten duizend frank in, destijds een grote som. Merkwaardig toch, slachters die een standbeeld financieren voor een vegetarische dierenrechtenactivist?

Jules Rühl was zowel een dierenvriend als een slachtersvriend. De wreedheid in de slachthuizen was groot, maar was het gevolg van frustratie, redeneerde hij. Slachters waren paria's, onderdrukt door hun bazen. Ze werden onmenselijk behandeld en reageerden zich af op de slachtdieren. Als je het lot van de slachters verbetert, zal ook de wreedheid jegens dieren verminderen.

Je hebt onderdrukkers en onderdrukten, was de overtuiging van Jules Rühl. De strijd tegen slavernij, tegen kolonialisme, voor vrouwenrechten, voor arbeidersrechten en tegen alcoholisme is één en dezelfde. En hij voegde er de strijd voor dierenrechten aan toe. Rühl, een negentiende-eeuwer, gebruikt die term dierenrechten, een begrip waarvan we veronderstellen dat het stamt uit de late twintigste eeuw.

Lise Foket schreef haar masterproef geschiedenis over Jules Rühl. Ze zit zaterdag aan de Interne Keukentafel.

Beluister het volledige gesprek :