Steeds meer mensen kiezen voor intieme begrafenis: "De sociale verplichting om veel mensen uit te nodigen is weg"

20 oktober 2021
© Annie Spratt (Unsplash)
Handen schudden voelt nog ongemakkelijk en ook publiekelijk hoesten is lastig. Het afgelopen anderhalf jaar heeft corona toch wat zaken veranderd. Begrafenisondernemers stellen vast dat steeds meer mensen kiezen voor een intieme begrafenis. “We hebben er nu de voordelen van ingezien”, zegt Rouwexperte Uus Knops in ‘De Wereld Vandaag’.

Op een bepaald moment mochten maar vijftien mensen een begrafenis bijwonen. Maar ook nu dat niet meer verplicht is, kiezen veel mensen nog voor een intieme plechtigheid. Rouwexperte Uus Knops is daar niet verbaasd over: “Het valt voor mij binnen de verwachtingen. Wanneer het verplicht was, boden mensen veel meer weerstand en zagen we snel de nadelen.”

“Maar door het te ervaren, hebben we ook de voordelen ervan ingezien. Dat is het grote verschil. Nu is het één van de keuzemogelijkheden, een optie, en ben ik dus niet verbaasd dat het effectief wordt gekozen.”

Persoonlijke behoefte

Waarom je voor een intieme plechtigheid kiest, is natuurlijk een heel persoonlijke keuze, zegt Knops. “Sommige mensen willen zo’n kwetsbaar moment het liefst meemaken met een kleine groep, die hen een gevoel van veiligheid geeft en met wie zij ook het rouwproces willen doorbrengen.”

“Anderen hebben dan weer de behoefte om zich omringd en gedragen te voelen door heel veel mensen”, gaat Knops verder. “Het is een persoonlijke behoefte.”

Rouwrevolutie

Er werden voor corona meer vragen gesteld bij een intieme plechtigheid. “Dat was vreemder. Er werden meer vragen bij gesteld omdat het onduidelijker was waarom daarvoor gekozen werd. Een grote plechtigheid was ook vaak een sociale verplichting en er zullen nog mensen zijn die bepaalde beslissingen nemen omdat het zo verwacht wordt. Maar we zitten wel in een rouwrevolutie: er zijn veel meer mogelijkheden om persoonlijke keuzes te maken.”

“Een overlijden zet je in een ontzettend machteloze positie met een hele chaos aan gevoelens”, gaat Knops verder. “Als er dan een aantal dingen zijn waar je wel de macht over hebt, zoals keuzes maken in de stijl van de overledene, dan voel je je minder machteloos op dat vlak.”

Er is ook een tendens om twee plechtigheden te organiseren. “Het mooie daaraan is dat je aan meer mensen de kans geeft om afscheid te nemen. Als je de plechtigheid enkel met een heel kleine groep doet, ontneem je andere mensen de kans om afscheid te nemen. We zien die opsplitsing van groepen al bij trouwfeesten en dat komt nu ook voor bij rouw.”

Beluister het gesprek met Uus Knops via Radio 1 Select.

Lees ook: