Steeds meer mensen schenken hun lichaam aan de wetenschap

1 november 2019
Vorig jaar schonken 410 mensen hun lichaam aan de wetenschap, aan de Vlaamse universiteiten eigenlijk. Het gebeurt steeds meer en het is ook meer en meer bespreekbaar. De Vlaamse universiteiten zijn erg blij met de lichamen, want ze zijn van groot belang voor studenten en onderzoekers.

Het is voor de Vlaamse universiteiten goed nieuws dat er almaar meer lichamen aan de wetenschap worden geschonken. Professor Paul Herijgers, decaan van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven, legt uit waarom:

"De helft van de lichamen wordt gebruikt om de opleiding van studenten geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie waar te maken. Zij moeten goed inzicht hebben in de menselijke anatomie. De andere helft van de lichamen wordt gebruikt voor onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar nieuwe toegangswegen om minder invasief te opereren of gekeken hoe we bepaalde implantaten of protheses kunnen plaatsen, ... Hier vinden we vaak ervaren artsen of chirurgen terug die nieuwe technieken aanleren op lichamen."

Twee jaar

Gemiddeld kan een lichaam zo'n 2 jaar gebruikt worden, al hangt dat volgens prof. Herijgers af van de gebruikte balsemtechniek. "En als een lichaam bevroren wordt, dan is de bewaartermijn korter dan de gemiddelde 2 jaar", zegt hij.

Na die termijn wordt een lichaam, volgens de wens van de donor, begraven of gecremeerd. "Dat kan gebeuren in de thuisgemeente van de donor, maar ook op het kerkhof van Leuven. Ook dat hangt af van de wens van de donor", vult prof. Herijgers aan.

Handgeschreven nota

Wie graag zijn of haar lichaam wil schenken aan de wetenschap na diens dood, moet een handgeschreven testament maken. "U maakt een nota waarin u schrijft 'Ik, *naam*, wens mijn lichaam na mijn dood te schenken aan de universiteit van ...'. Je moet dan ook die universiteit verwitten en je brief doorsturen. Zij nemen dan contact met je op", aldus prof. Herijgers. "Het is ook belangrijk om je beslissing mee te delen en uit te leggen aan je naasten, want het zijn de familieleden die ons meestal moeten verwittigen", vult hij aan.

Maar wat als familie het niet eens is met de beslissing om je lichaam te schenken aan de wetenschap? "In principe moet een testament uitgevoerd worden", zegt prof. Herijgers. "Maar als de familie ons niet verwittigt, dan weten wij niet dat de donor overleden is en kunnen wij het lichaam bijgevolg ook niet gaan ophalen. In de praktijk zijn daar dus geen discussies over."

"Mochten we op een of andere manier te horen krijgen dat een donor overleden is, maar de familie heeft ons niet verwittigd, dan zouden wij dat lichaam niet gaan opeisen. Ik denk dat we dat wel zouden kunnen doen, maar dat gaan we in de praktijk niet doen."

Meer lichamen welkom

Hoewel professor Herijgers zeer tevreden is met de stijging van het aantal lichamen, zijn meer lichamen zeer welkom, want "hoe meer lichamen we krijgen, hoe meer onderzoek we kunnen verrichten."
 

Nog meer weten? Kijk dan op VRT NWS