Stemmen in je hoofd ontstaan door herinneringen

10 november 2011
hallucinaties

Persoonlijk kennen we niemand die stemmen hoort. Of toch niemand die dat aan onze neus wil hangen, want stemmen horen is niet zo'n zeldzaam fenomeen. Bevolkingsonderzoek in Nederland toont dat ongeveer 10% van de mensen wel eens een stem hoort. Bij een groot deel gaat het om een ervaring die slechts één of enkele keren in het leven voor komt.

Wat heel veel voor komt is dat mensen hun naam horen roepen. Vooral na weinig slaap of in tijden van stress komt dit nogal eens voor. Bij veel mensen blijft het daar bij. Het is de vraag of bij hen echt sprake is van stemmen horen.

Een veel lager percentage hoort hele zinnen. Een nog lager percentage heeft deze ervaring regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. Hoe groot deze laatste groep precies is, is niet precies bekend. Men schat dat het om 3 à 5% van de bevolking gaat. Een gedeelte van deze mensen lijdt aan een psychiatrische ziekte, een klein deel aan een neurologische stoornis of aan gehoorsverlies en een deel is gewoon gezond.

Neurowetenschapper Kelly Diederen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft vijftien personen die stemmen horen onderzocht via fMRI-scans. Daaruit bleek dat taalgebieden in de hersenen actief worden als de stemmen weerklinken. Maar ook dat deze gebieden pas geprikkeld worden nadat een hersengebied dat betrokken is bij herinneringen en geheugen actief werd.

Luister naar drs. Kelly Diederen