Steunpunt Werk: " Zien werken, doet werken"

1 februari 2017
Uit onderzoek van Steunpunt Werk blijkt dat schoolverlatende jongeren die opgroeien in een gezin waar gewerkt wordt, zélf ook gemakkelijker werk zullen vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren die hun ouders ‘zien’ werken, meer aangemoedigd zijn om werk te gaan zoeken. Ook gaan jongeren sneller geneigd zijn om werk te zoeken wanneer ze door hun werkende ouders onder druk worden gezet.

“Werkende ouders hebben een groter sociaal netwerk en weten ook hoe jongeren hun zoektocht naar werk moeten aanpakken,” verklaart Sarah Vansteenkiste van Steunpunt Werk.

7,6 % van de Vlaamse jongeren groeit op in een gezin waar geen van beide ouders werkt. Dat is beduidend lager dan in Wallonië, waar 18% van de jongeren opgroeit in een gezin waar beide ouders geen baan hebben. In Brussel is dat één op de vier jongeren. “Het percentage van baanloze gezinnen neemt toe wanneer de ouders laaggeschoold zijn. En dat vergroot de kansen bij de kinderen om ook laaggeschoold te blijven.”

Radio 1 Select