Superlogisch

14 december 2019
De verzameling van alle luisteraars van Interne Keuken noemen we K. K heeft twee deelverzamelingen: A is de deelverzameling van alle luisteraars van Interne Keuken die niet van wiskunde houden, B is de deelverzameling van alle luisteraars van Interne Keuken die wel van wiskunde houden.

Voor elk element x van de verzameling K geldt: x is een element van de deelverzameling A of x is een element van deelverzameling B. De doorsnede van A en B is leeg. Je bent nog niet afgehaakt als en alleen als je element bent van deelverzameling B. De drie redactieleden van Interne Keuken zijn elementen van deelverzameling A. Maar we gaan dat proberen te verbergen.

Ionica Smeets zit zaterdag aan de Interne Keukentafel. Ze is hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Zelf heeft ze zuivere wiskunde gestudeerd. Ik voel de neiging om dat uit ontzag met hoofdletters te schrijven: Zuivere Wiskunde.

Nergens gaapt de kloof tussen wetenschap en het grote publiek zo wijd als in de Zuivere Wiskunde. Er gaat een siddering door deelverzameling A.

Maar, vrienden deelverzamelinggenoten, vreest niet! Ionica Smeets heeft Superlogisch geschreven, een boek waarin ze haar liefde voor getallen uitzingt. Ze slaagt erin die liefde begrijpelijk te maken en ja, zelfs over te laten slaan op ons, A's.