"Taal moet zich ook in de wetenschap blijven ontwikkelen"

17 juli 2017
De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) tikt de Nederlandse universiteiten en hogescholen op de vingers. Bij veel docenten is het Engels tenenkrullend. Voor Karen Maex, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam is een debat over de kwaliteit van het Engels niet voldoende. Er moet verder nagedacht worden hoe we met taal omgaan.

Het was de Nederlandse minister van onderwijs, Bussemaker die de kat de bel aanbond. Uit een verkennende studie bleek het Engels bij de hogeronderwijsinstellingen ondermaats. De hele wereld wordt steeds internationaler, dus ook de academische wereld. De universiteiten moeten volgen, maar lopen achter vergeleken met de bedrijfswereld.

Eén ding is duidelijk: als de kennis van het Engels kwalitatief niet goed is, voldoet het niet. Maar er is meer dan dat. Het belangrijk om na te denken hoe we verder met ons taalbeleid omgaan. Willen we alles in het Engels? Willen we tweetalig Engels en Nederlands? En vooral wat wil dat zeggen voor ons onderwijs?

Het is essentieel dat taal zich ook in de wetenschap blijft ontwikkelen.

Voor Karen Maex is aandacht voor taal op zich belangrijk. Aandacht voor zowel het Nederlands als het Engels. “Ik vind het essentieel dat taal zich ook in de wetenschapsdomeinen blijft ontwikkelen. Moesten we enkel het Engels gebruiken gebeurt dit helaas niet, wat ik jammer zou vinden.” Anderzijds is het Engels ook een belangrijke component van onze maatschappij. De academische ethos is heel internationaal. Een middenweg vinden tussen de twee talen is zeker mogelijk. Mits goede ondersteuning van het taalbeleid kan de kennis van zowel het Nederlands als het Engels voor docenten en studenten verbeterd worden.

Radio 1 Select