Taalkennis van hogeschoolstudenten gaat steeds verder achteruit

20 mei 2019
Hogeschoolstudenten beheersen steeds minder goed het Nederlands. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Odisee, dat De Standaard kon inkijken. In vergelijking met vijf jaar geleden blijken studenten steeds minder goed begrijpend te kunnen lezen en hebben ze ook een kleinere woordenschat. Volgens de hogeschool is de situatie problematisch.

"De situatie is problematisch omdat taalvaardigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor studiesucces", zegt An De Moor. Zij heeft het onderzoek uitgevoerd bij de studenten van de hogeschool Odisee en is er talenbeleidcoördinator.

In vergelijking met vijf jaar geleden blijken de hogeschoolstudenten steeds minder goed begrijpend te kunnen lezen en hebben ze ook een kleinere woordenschat. "We zien dat studenten heel veel problemen hebben met het structureren van teksten, oorzaak en gevolg bijvoorbeeld of chronologie", zegt De Moor.

"Bovendien hebben meer en meer studenten ook een probleem met taalregisters, ze kunnen het onderscheid niet maken tussen een formeel academisch register en een informele taal zoals die gebruikt wordt om te chatten bijvoorbeeld."

Schoolachtergrond en eindtermen

Volgens Tom Colpaert, die het onderzoek mee heeft uitgevoerd, moet één van de oorzaken van de slechte taalvaardigheid van de studenten gezocht worden bij de instroom in de hogescholen.

"Die is diverser geworden", zegt Colpaert. “Risicofactoren zijn vooral de sociaaleconomische status van de student, en zijn thuistaal. We stellen trouwens ook vast dat vrouwelijke studenten het iets beter doen dan hun mannelijke collega’s."

"En we moeten ook kijken naar het secundair onderwijs waar leerlingen te weinig schrijven en te weinig lezen", vult De Moor aan. "Dat komt omdat de eindtermen te vaag zijn. Ik stel mijn hoop dan ook op de nieuwe eindtermen en ik hoop dat de lat daar hoger wordt gelegd."

Luister naar An De Moor, talenbeleidcoördinator aan Odisee:

Bron: vrtnws.be en 'KIES19'