"Tandartsen te duur? Eigenlijk zijn wij te goedkoop!"

7 december 2018
"Mensen zeggen vaak dat wij te duur zijn. Maar de technieken en materialen in de tandheelkunde zijn de voorbije 20 jaar zodanig veranderd en verbeterd, dat de tarieven die wij nu hanteren eigenlijk veel te laag zijn." Tandarts Dominik Muylaert kwam met een duidelijke boodschap in de studio zitten Bij Debecker.

"In de tandheelkunde zijn er twee grote luiken: het preventieve deel en het curatieve deel", zegt Muylaert. "De overheid heeft goed werk geleverd wat het preventieve deel betreft, want er zijn vele extra nummers gecreëerd en er is ook een beetje aan de honoraria gesleuteld". Maar voor het curatieve deel, zijnde tand- en wortelvullingen en tandprotheses, ligt dat anders. Als we kijken naar de voorbije 20 jaar, dan zien we dat de technieken en technologieën heel veel veranderd zijn, verbeterd zeg maar. Idem voor de materialen die we gebruiken. Maar met die vernieuwingen is de prijs die wij mogen aanrekenen aan onze patiënten niet meegegroeid. Dus eigenlijk zijn wij te goedkoop voor de tandzorg die we kunnen bieden."

Kostenanalyse

"Het huidige honorarium is naoorlogs vastgelegd en wordt alleen maar geïndexeerd. Maar dat dekt dus zeker de kosten van de tandarts niet. Tandartsen vragen dan ook al lang aan de overheid om eens een objectieve kostenanalyse te maken rond de kostprijs van tandarts, maar voorlopig wordt daar geen gehoor aan gegeven. Muylaert denkt dat dat is omdat de tarieven bijna zouden verdubbelen na het maken van zo'n analyse en dat betekent dat ook de terugbetaling zou moeten verdubbelen. En daar is geen geld voor.

Ook woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen, Stefaan Hantson, bevestigt dat er onderbudgettering is bij het RIVIZ voor tandartsen. Er is twee jaar lang onderhandeld om de budgetten aan te passen, maar de plannen werden afgekeurd door minister van Gezondheidszorg Maggie De Block.

Subsidies

Te goedkoop dus, maar hoe komt het dan dat mensen de tandarts toch nog steeds een dure aangelegenheid vinden? "Dat komt waarschijnlijk, omdat mensen bij de tandarts de werkelijke kost van hun behandeling te zien krijgen. In vergelijking met andere geneeskunde, zoals een huisarts, ligt dat anders, want daar zijn vaak subsidies en derdebetalerssystemen die ervoor zorgen dat de patiënt daar een lager bedrag op zijn factuur ziet staan."

Beluister hier de volledige uitzending over en met de tandarts:

 

Radio 1 Select