Te laat komen, een gebrek aan respect?

8 oktober 2020
Foto: Graeme Worsfold
We kunnen mensen grofweg in twee categorieën opdelen; zij die op tijd komen en zij die altijd te laat zijn. Journaliste Vera Spaans hoorde steevast thuis in de laatste categorie. Zo erg zelfs dat ze eens te laat kwam op een begrafenis. Tot twee jaar geleden, toen ze op een vergadering, per hoge uitzondering, te vroeg arriveerde.

Pas wanneer ze zélf moest wachten, realiseerde ze zich plots hoe ergerlijk het is om te laat te komen. Aanleiding genoeg voor Spaans om een boek te wijden aan de ‘telaatkomer’, met de toepasselijk titel "Te Laat".

Te laat komen, een kwestie van karakter?

Het fenomeen van te laat komen wekt heel wat heftige emoties op. Iedereen lijkt er wel een mening over te hebben

Voor haar boek “Te laat” sprak ze met psychologen en onderzoekers om de beweegreden van het te laat komen te ontrafelen.

“Niemand wordt gedwongen om te laat te komen”, zegt Spaans. Toch zorgen bepaalde karaktereigenschappen ervoor dat het voor de ene persoon lastiger is om op tijd te komen, dan voor de andere. Spaans: “Mensen met ADHD hebben bijvoorbeeld aantoonbaar méér moeite om op tijd te zijn, net omdat ze zo afgeleid geraken in hun poging om op tijd te komen. Hetzelfde zien we bij ‘avondmensen’. Hersenscans toonden immers aan dat het brein van ‘avondmensen’ minder actief is in de ochtend, waardoor ze vaker geneigd zijn om te laat te komen.”

Op tijd arriveren kan je leren!

Enerzijds kan men dus stellen dat het al dan niet op tijd komen een kwestie van persoonlijkheid is en zodus aangeboren. Anderzijds hoeven we geen slachtoffer te zijn van ons eigen karakter en brein. “We hebben immers altijd de keuze om te handelen naar ons eigen gedrag. Het is dus vaak een kwestie van prioriteiten stellen”, aldus Spaans.

“De telaatkomer is zich zelden bewust van zijn onbeleefd gedrag”

Toch moeten we de telaatkomer niet te hard veroordelen volgens Spaans: “Mensen die altijd op tijd komen, hebben de neiging om stiptheid te koppelen aan beleefdheid. Te laat komen is in hun optiek dus een kwestie van gebrek aan respect voor diegene die je laat wachten. Nochtans zijn telaatkomers zich vaak niet bewust van hun respectloos gedrag en hebben ze al zeker niet te bedoeling om de persoon die wél op tijd komt, te kwetsen.” Je hoeft je dus niet meteen beledigd te voelen wanneer je afspraak te laat opdaagt.

Luister naar het gesprek met Vera Spaans via Radio 1 Select (eerste gesprek en vervolg van het gesprek)