Te veel militairen op straat? Discussieer mee!

19 september 2016
"Zoveel militairen op straat zijn niet noodzakelijk. Spaar die middelen uit voor een betere politie-opleiding en antiterreurdiensten” vindt luisteraar Jonathan. Minister van Veiligheid Jan Jambon verdedigt zijn keuze.

“De burger apprecieert die militairen enorm. Dat blijkt uit onderzoeken”, zegt Jan Jambon. “Het veiligheidsgevoel neemt toe. En we mogen ook niet vergeten dat we nu eenmaal in terreurniveau 3.”

Dit is een uitzonderingsmaatregel in een uitzonderingstoestand.

“Daarnaast wordt er nog steeds geïnvesteerd in opleidingen”, zegt Jambon. “Daar hebben we zeker niet op ingeboet”.

Luisteraar Jonathan is het er niet helemaal mee eens. Hij vindt het belangrijker om in te zetten op de effectieve veiligheid in plaats van op het veiligheidsgevoel.

En hoe denk jij over de kwestie? Zijn er te veel militairen op straat, Discussieer mee!