Tegen 2020 zijn we twee derde van onze wilde dieren kwijt

27 oktober 2016
Er is een nieuw rapport verschenen: de Living Planet Index. En wat blijkt? Over vier jaar zijn we twee derde van onze wilde dieren kwijt.

“Die Living Planet Index is een barometer die aangeeft hoe goed of hoe slecht alle soorten op aarde het doen” zegt Hans Van Dyck, hoofddocent aan de afdeling biologie van de UCL in “Nieuwe Feiten”. “En om de twee jaar publiceren ze een nieuwe balans”. Tussen 1970 en 2012 verloor onze aarde al 58% van de wilde dieren. De kans is reëel dat dat cijfer in 2020 op 67% komt te staan, als er niets verandert.

Een belangrijke kanttekening is wel dat het alleen om gewervelde dieren gaat: vogels, vissen, salamanders, zoogdieren,… Al zitten er ook veel dieren tussen die we niet kennen.

De oorzaken zijn al langer bekend: het verlies van natuurlijke leefgebieden, jacht- en visvangst en vervuiling. Die vervuiling is natuurlijk al zo oud als de straat, maar we zien wel dat er almaar meer medicatie genomen wordt. Denk bijvoorbeeld aan runderen die ontstekingsremmers krijgen. Die komen vervolgens in het milieu, en roofvogels eten ze op.

“De studie geeft een globaal beeld aan, voor meer specifieke details zijn andere studies meer geschikt” zegt Van Dyck ook nog.

Het volledige interview hoor je hieronder: