Tekort aan pleeggezinnen voor broers en zussen die willen samenblijven

20 augustus 2021
Er zijn te weinig pleeggezinnen in Vlaanderen die kinderen, die nauw aan elkaar verwant zijn, willen of kunnen opvangen. Dat zegt Pleegzorg Vlaanderen. In april werd in ons land een wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor bijvoorbeeld broers of zussen bij elkaar kunnen blijven na de scheiding van hun ouders. Maar de opvang bij een pleeggezin blijkt moeilijker te organiseren voor kinderen die willen samenblijven, klinkt het.

Cijfers over hoe groot het tekort is aan pleeggezinnen, die kinderen, die elkaars broer of zus zijn, willen opvangen, heeft Pleegzorg Vlaanderen niet. "Maar we zien bijvoorbeeld wel dat in de provincie Limburg er op dit moment zes dossiers zijn waar geen opvangplaats gevonden kan worden voor kinderen die willen samenblijven", zegt Jan Brocatus van Pleegzorg Vlaanderen in "De ochtend. "En we kunnen stellen dat in elke provincie de situatie vergelijkbaar is.

In april werd in ons land een wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor bijvoorbeeld broers of zussen bij elkaar kunnen blijven na de scheiding van hun ouders. "Dat kunnen samenblijven heeft positieve effecten", stelt Brocatus. "Het heeft bijvoorbeeld een impact op de schoolresultaten."

"We merken dat veel pleeggezinnen wel bereid zijn om één kind op te vangen, en later bijvoorbeeld een broertje of een zusje, dat in voorziening verblijft. Maar dat gebeurt dan stapsgewijs. De bereidheid om meteen bijvoorbeeld twee broertje en een zusje op te vangen is minder groot." Pleegzorg doet daarom een oproep aan kandidaat-pleegouders die broers of zussen willen opvangen, om zich te melden.

Luister naar Jan Brocatus via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en De ochtend