Tempus fugit

15 augustus 2018
Er is maar één zekerheid in het leven: de tijd vlucht immer verder. Zonder omkijken. Altijd vooruit. Voorwaarts, mars!

Dat is altijd al zo geweest. En zo lang er mensen zijn, zo lang vragen we ons al af: waarom gaat de tijd zo snel?

Maar gaat de tijd wel snel? Gaat onze tijd vandaag niet sneller dan voor de middeleeuwse monnik die er uren over deed om een paar zinnen in een handschrift te voltooien? Of voor een Romeinse boer die werkte op het ritme van de seizoenen? Vanaf wanneer zijn we onze tijd echt gaan opdelen in uren, minuten en seconden? En waaróm doen we dat eigenlijk?

In een poging om het ondoorgrondelijke te doorgronden, vraagt Sven Speybrouck het aan Maarten Van Dyck in #Weetikveel. Maarten is professor in de wijsbegeerte. Laat zulke dingen dus maar aan hem over.

Radio 1 Select