"Thuiswerken wordt niet het nieuwe normaal, het sociale contact met collega's is te belangrijk"

29 april 2021
© Radio 1
Tijdens de eerste lockdown werden we wakker geschud. Alles viel een beetje stil. Ook een jaar later ziet het werken er nog steeds anders uit. We werken bijna allemaal van thuis, vergaderen online, en lunchen tegenwoordig aan onze eigen keukentafel. Wat heeft deze manier van werken ons al geleerd? Wat blijft daar van over als het effect van corona uitgewerkt is?

“Uit ons onderzoek naar tijdsbesteding dat we tijdens de eerste lockdown voerden, bleek dat de meeste mensen zich toch aan de traditionele werktijden hielden”, zei hoogleraar Ignace Glorieux (VUB) in De Wereld Van Sofie. “We hadden dat niet verwacht. Het was mooi weer en men moest de kinderen preteachen, factoren waarvan we dachten dat ze de werktijden sterker zouden beïnvloeden.” De nood aan structuur, aan routine is volgens Glorieux daar de verklaring voor.

Wat de werktijden betreft moeten we dus geen al te grote veranderingen verwachten. Massaal thuiswerken, wordt volgens Glorieux niet het nieuwe normaal. “Ik geloof niet dat we massaal gaan thuiswerken, één of twee dagen per week misschien wel.” Reden? De collega’s. “De sociale contacten ontbreken, we gaan die missen. We zien dat nu ook, mensen willen opnieuw bij elkaar zijn. We zijn sociale dieren, en dat blijkt nu ook. ”

“Ik zou pleiten om het werk soms minder efficiënt te organiseren"

“Als we naar het werk gaan is dat niet alleen om efficiënter te vergaderen, of afspraken te maken maar ook om wat tijd te verliezen: om te roddelen, om te zagen en te klagen, om ruzie te maken. Werk is een sociale activiteit. De meeste mensen willen dat niet in isolement doen. We moeten vaak eerst iets missen, voordat we beseffen wat het betekent. Uit onderzoek bij werklozen bleek ook al dat werken meer is dan geld verdienen, het gaat ook om sociale contacten, het is jezelf in een geheel plaatsen. Ik zou zelfs pleiten om het werk minder efficiënt te gaan organiseren om bepaalde aspecten toe te laten. Het is geen goed idee om lunchpauzes in te korten. Lunchpauzes zijn belangrijker voor de goede sfeer op het werk dan teambuildings.”

 Tijdens de eerste lockdown was er tijd om te reflecteren, om na te denken over een betere work-life balance. Volgens Glorieux is dat een algemene tendens die al voor corona bestond, voornamelijk onder jonge mensen. “Maar”, zegt hij, “ik vind het een lelijk woord, work-life balance, want werken is óók leven. We hebben ook gemerkt dat thuiswerken niet altijd de oplossing is om een betere balans te bereiken, zeker niet wanneer de kinderen er zijn. Het is dan veel moeilijker om de verschillende levenssferen af te bakenen. ”

“Corona bevestigt rollenpatronen”

Een pijnlijke bevinding: het thuiswerken door corona lijkt de bestaande rollenpatronen alleen maar te bevestigen. “We zien geen verschuiving, meer nog, we hebben door corona eerder een stap achteruit gezet. Het zijn nog altijd de vrouwen die zich vooral met de kinderen bezighouden, en andere huishoudelijke taken op zich nemen. Als ook de mannen de hele dag thuis zijn, en beide ouders werken, dan is er eigenlijk geen enkele reden om de verdeling van de huishoudelijke taken niet te herbekijken. Maar in de praktijk blijft alles bij het oude”, zegt Glorieux verontwaardigd. Ook in de vrije tijd blijkt die kloof zich te vergroten. “Mannen spenderen meer vrije tijd buitenshuis, terwijl vrouwen hun vrije tijd vooral thuis doorbrengen, tussen de huishoudelijke taken door. Een man die twee uur gaat fietsen kan dat niet combineren met de was plooien, of strijken.”

Beluister het gesprek met Ignace Glorieux in 'De Wereld van Sofie' via Radio 1 Select

Lees ook: