"Thuiszittende vaders worden nog te vaak gezien als een slechte werknemers"

14 december 2016
Vaders nemen in België lang niet altijd hun vaderschapsverlof op. En als ze dat doen, dan gaan nog bij heel wat mensen de wenkbrauwen omhoog. Dat kan en moet anders, zegt jongerendenktank de Vrijdaggroep.

Slechts één derde van de ouderschapsverloven wordt in België opgenomen door vaders. “Een vader die beslist een paar maanden thuis te blijven bij de geboorte van zijn kind wordt nog te vaak gezien als slechte werknemer. Als een vader dat in Noorwegen nièt doet, dan wordt hij beschouwt als een slechte vader,” vertelt voorzitter van de Vrijdagsgroep Brieuc Van Damme in De Ochtend.

Loonverlies zou daarbij een belangrijke verklaring zijn. Daarom werkte de Vrijdagsgroep een concreet plan uit voor de hervorming van het huidige vaderschapsverlof. De groep stelt voor om het vaderschapsverlof financieel aantrekkelijker te maken: “Mannen verdienen nu slechts 700 euro per maand voor vier maand vaderschapsverlof. Die financiële drempel willen we verdubbelen naar 1400 euro per maand, maar de tijdsperiode inkorten naar twee maand en half.” De gezinnen gaan er op die manier 700 euro per maand op vooruit en de voorwaarde is dat het verlof opgenomen wordt in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Van Damme hoopt zo vaders te kunnen aanzetten sneller te kiezen voor de vaderschapsverlof.

Van Damme schat de kost van zijn voorstel op 50 miljoen euro die gefinancierd kan worden door het huwelijksquotient te hervormen. “Die is nu vrouwonvriendelijk en ontmoedigt vrouwen te werken.” Van Damme is zeker niet tegen hervormingen die een stap verder kunnen gaan.