Tia Hellebaut: "Het is echt belangrijk méér te bewegen op school"

19 september 2016
Eén van de aanbevelingen van de Groep van 10 die rond onderwijs heeft nagedacht, is dat de school haar leerlingen méér moet laten bewegen. Dat kan bijvoorbeeld via het project 'one mile a day', waarbij de kinderen elke dag één mijl afleggen, al lopend of wandelend. De groep van 10 zou graag zien dat dat project uitgebreid wordt naar àlle scholen.
Cartoon van Laura Janssens

Tia Hellebaut heeft haar schouders onder het project 'One Mile A Day' gezet. "Zo'n anderhalve kilometer lopen is toch wel al veel voor de kinderen. Maar je merkt echt wel een evolutie: na een paar maanden kunnen ze al een stukje langer lopen zonder te stoppen." Ondertussen is ze meter van het hele project.

De turnlessen, volstaan die dan niet? "Kinderen hebben toch wel nood aan éxtra beweging. Dat merken we ook aan de hoeveelheid inschrijvingen: meer dan 300 kinderen."

 

Wat vinden de kinderen er zelf van? Reporter Gijs Ramboer ging het vragen aan de leerlingen van basisschool Hartelust, die sinds maart dit jaar meedoen aan het project. 

Hoopt Tia Hellebaut dat kinderen hierdoor meer zullen gaan sporten? 

"Het is een bewustwordingsproces van gezondheid. Het is bewegen, het is gezonde voeding. De drempel om naar een sportclub te gaan wordt een beetje verlaagd. Het is niet alleen bewegen, het is veel meer dan dat."