Toch geen adoptiepauze: Vlamingen zullen nog kinderen uit buitenland kunnen adopteren

11 september 2021
© Aditya Romansa via Unsplash
Vlamingen zullen toch nog kinderen uit het buitenland kunnen adopteren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Vorige week had de minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke (CD&V) aangekondigd dat hij de adopties van kinderen uit het buitenland voor twee jaar wilde opschorten, in afwachting van een grote hervorming. Maar dat voorstel botste op kritiek van de andere Vlaamse meerderheidspartijen, N-VA en Open VLD, en haalt het dus niet. Er komt wel een extra screening van de herkomstlanden.

Het plan om de regels rond interlandelijke adoptie te herbekijken, dateert al van 2019. Aanleiding was een hele reeks getuigenissen over ernstige wantoestanden, gaande van gedwongen adopties tot adopties van kinderen die onterecht als weeskinderen waren voorgesteld.

In afwachting van al die hervormingen had minister Beke er vorige week voor gepleit om (nieuwe) adopties vanuit het buitenland tijdelijk, voor een tweetal jaar, op te schorten. Maar bij de coalitiepartners N-VA en Open VLD waren al snel kritische geluiden te horen. De adoptiepauze die Beke voorstelde, komt er nu dus niet.

"We bekijken wel op niveau van de landen of er te grote risico's zijn, en zullen voor die landen op de pauzeknop duwen", zegt minister Beke. Kandidaat-adoptieouders die nog in de voorbereiding zitten, kunnen dus verder met hun traject.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) moet voor de bijkomende toetsing van de herkomstlanden een beslissingskader uitwerken. Concreet betekent dit dat er zal worden nagegaan welke adoptiekanalen al dan niet problematisch zijn en als dat zo is, dan wordt de samenwerking stopgezet.

Voor landen waar er te grote risico's zijn, zullen we op de pauzeknop duwen.

Na de screening door het VCA zullen er twee groepen kandidaat-adoptieouders zijn. Zij voor wie de procedure in het gekozen herkomstland zonder meer verder loopt. En zij voor wie geen samenwerking met het herkomstland meer mogelijk is. Voor deze groep zal er de mogelijkheid zijn om te heroriënteren naar de herkomstlanden waarmee Vlaanderen wel nog wil samenwerken.

"We gaan nog eens extra goed kijken naar de landen waar we vandaag al mee samenwerken", zegt Lorin Parys (N-VA). "Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met de meeste landen best wel goed verloopt, maar we gaan een rechtstreekse dialoog opzetten tussen de overheden daar en de overheden hier. Dat zijn alleen maar positieve evoluties waar iedereen die betrokken is bij adoptie echt wel achter staat. Dit is een positieve beslissing van de regering en er komt nu snel duidelijkheid voor iedereen. Het was erg belangrijk om de rust te laten weerkeren. En vooral om ervoor te zorgen dat we de kinderen die nergens anders een thuis vinden en hier kandidaat-adoptieouders hebben wel kunnen blijven opvangen."

Het was erg belangrijk om de rust te laten weerkeren.

"Ik heb de voorbije week veel reacties gekregen uit allerlei hoeken", zegt minister Beke. "Kandidaat-adoptieouders zitten met heel veel vragen, maar verschillende mensen die ik gesproken heb, hadden begrip voor mijn standpunt. Uit de hoek van de geadopteerden, om wie het uiteindelijk allemaal draait, mocht ik veel steun ontvangen. Veel van deze mensen voelen eindelijk een stukje erkenning. De sector is tevreden dat de politiek na meer dan 20 jaar eindelijk beslissingen neemt, die voor alle partijen een beter toekomstperspectief mogelijk maken."

Het vernieuwde systeem voor interlandelijke adoptie moet ingaan vanaf september 2023.

Beluister het gesprek met Wouter Beke uit 'De Ochtend' via Radio 1 select.

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: