Tommelein: "We moeten niet nadenken over wat we zouden moeten doen, we moeten het gewoon doen!"

29 november 2016
Energiebedrijven willen niet meer investeren in ons land, omdat ons energiebeleid instabiel is. Dat zegt Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie. Dennis Van den Buijs legde het voor aan minister van energie Bart Tommelein.

Vlaams en federaal niveau communiceren wel goed

Volgens Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie zouden energiebedrijven niet meer investeren in Vlaanderen omdat de coördinatie tussen het federale en Vlaamse niveau scheef zou lopen. Daar is volgens Tommelein niets van aan: 

"Alles is op poten gezet: er is een zonnenplan gemaakt, er is een windkrachtplan in de maak, we zijn met de stroomversnelling bezig, er wordt een pact gesloten over klimaat en energie en de contacten met federaal minister Marghem zijn gelegd."

Tommelein benadrukt ook dat er besloten is om eerst het beleid van de gewesten op poten te zetten. Als dat in Vlaanderen afgerond is, wordt ook met de federale overheid een pact gesloten.

"Veel sneller kan ik niet gaan."

Op de kritiek dat het niet snel genoeg gaat is Tommelein duidelijk: "Ik ben nu een half jaar minister van energie. Veel sneller kan ik niet gaan hoor. Een maand na mijn aanstelling lag er een zonnenplan klaar en nog een maand later was er een aangepast energieplan."

Minister Tommelein benadrukt de bereidwilligheid van zijn kabinet om te werken aan een oplossing, maar ziet weinig draagvlak bij de bevolking. 

We kunnen wel zitten zeuren over communicatie tussen regeringen, maar in de eerste plaats moeten we overtuigd zijn over waar we naartoe willen.

Geen grootschalige biomassa

Volgens specialisten zijn er grootschalige biomassacentrales nodig om aan onze groene energiebehoefen te voldoen, wanneer kernenergie wegvalt. Daarop zegt Tommelein volmondig neen: "Ik wil inzetten op kleinschalige biomassa, die controleerbaar is. Grootschalige centrales helpen ons klimaat niet vooruit en worden via duistere wegen bevoorraad."

 We moeten naar een decentraal model, waarbij we op lokaal niveau inzetten op energie.

"We moeten niet nadenken over wat we zouden moeten doen, we moeten het gewoon doen! We moeten zonnepanelen plaatsen en alle hindernissen wegwerken!"