Trouwen helpt Belkacem niet

12 juni 2017
"Veel winst zal Belkacem hier niet uit halen"
Fouad Belkacem, de leider van Sharia4Belgium die in de Hasseltse gevangenis zit, is is onlangs getrouwd met een Belgische. Dat zou het bijna onmogelijk maken om hem de Belgische nationaliteit te ontnemen of om hem het land uit te zetten. Klopt niet, zegt Frederik Swennen, specialist Familierecht van de Universiteit Antwerpen.

Er is dezer dagen heel wat commotie over het huwelijk van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem. Die zit in de gevangenis in Hasselt en is daar onlangs gehuwd met een Belgische van Marokkaanse oorsprong. Vermoed wordt dat hij dit deed om te vermijden dat men later zijn Belgische nationaliteit kon ontnemen of hem het land uitzetten.

Belkacem ondernam eerder al pogingen om te trouwen toen hij nog in de Antwerpse gevangenis zat. Dat werd toen geweigerd. In Hasselt werd het wel toegestaan. Dat is op zich niet ongewoon, zegt professor Familierecht Frederik Swennen. Het is de ambtenaar van burgerlijke stand die daar autonoom kan over oordelen, daarin eventueel geadviseerd door instanties die zich bezighouden met schijnhuwelijken.

De ambtenaar in kwestie moet zijn beslissing wel motiveren. Hij moet onder meer onderzoeken of de personen in kwestie meerderjarig zijn en of ze het geestelijk vermogen hebben om een huwelijksengagement aan te gaan. Verder moet hij ook oordelen of het om een schijnhuwelijk gaat Dat wil zeggen dat er andere doelstellingen zijn dan een ‘levensgemeenschap’ met de partner in kwestie. Bij een weigering door de ambtenaar kunnen betrokken beroep aantekenen bij de Familierechtbank.

In het geval van Belkacem kan zijn huwelijk alsnog nietig worden verklaard door de rechtbank, als blijkt dat hij niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed, zegt Swennen. Het is dus niet onherroepelijk. Maar belangrijker nog: Swennen is van oordeel dat ondanks het huwelijk, Belkacem nog altijd zijn nationaliteit kan kwijtspelen en dat hij zelfs nog steeds kan worden uitgewezen. De enige mogelijke ‘winst’ voor Belkacem, aldus Swennen, is dat men voortaan uitgebreider moet motiveren om af te wijken van het recht op gezinshereniging.

Radio 1 Select