Trump 2 dagen in België: strenge veilig­heidsmaatregelen en grote impact op verkeer in hoofdstad

24 mei 2017
De komst van president Trump naar ons land brengt de veiligheidsdiensten in opperste staat van paraatheid. Om veiligheidsredenen wordt er over het exacte pakket veiligheidsmaatregelen niet gecommuniceerd, maar dat er veel politiemensen uit binnen- én buitenland worden ingezet, staat vast. En het bezoek zal zeker ook een impact hebben op de mobiliteit in de hoofdstad.

Duizenden politiemensen

De voorbije weken en dagen circuleerden allerlei cijfers over het veiligheidsplan dat rond Trump was uitgewerkt. Uit alle uithoeken van het land worden politiemensen opgevorderd om zijn veiligheid en die van de andere excellenties op de NAVO-top te garanderen.

Er worden zowel agenten van de federale politie ingezet, als mensen uit de lokale korpsen. Met exacte cijfers is de politie karig, maar over de twee dagen heen zou het gaan om 4.000 tot 5.000 Belgische agenten.

Over de exacte inzet van mensen en middelen wordt niet veel gecommuniceerd. Wel staat de Belgische politietop permanent in contact met het crisiscentrum van Binnenlandse zaken. De veiligheidsmaatregelen worden indien nodig zo snel mogelijk aangevuld of bijgestuurd.

Buitenlandse versterking

De NAVO-bijeenkomst wordt beveiligd door agenten uit de hele Benelux. Onze Belgische agenten krijgen versterking van de Luxemburgers en de Nederlanders, die zich elk vanuit een bepaalde expertise zullen focussen op bepaalde taken.

"Onze buitenlandse collega's komen niet in grote getale, maar het is in deze context zeker nuttig om een beroep te doen op elkaars expertise", zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. "De Luxemburgse korpsen worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde. De Nederlanders hebben een specifieke taak: zij staan in voor de bewaking van het grondgebied via drones."

Trump brengt ook een heel arsenaal eigen veiligheidsmensen mee. In totaal gaat het om zeker 400 Amerikaanse agenten, waarmee de Belgische politie naar eigen zeggen goed zal samenwerken. Hoe die samenwerking precies zal verlopen, daar wordt niet over gecommuniceerd. Strikt genomen hebben de Belgische veiligheidsdiensten de touwtjes in handen, maar het staat vast dat de Amerikanen stevig hun stempel zullen drukken op de gang van zaken.

Impact op de mobiliteit

Dat de komst van Trump naar ons land hinder zal veroorzaken op mobiliteitsvlak, staat als een paal boven water. "We doen er alles aan om het gewone leven zo goed mogelijk te laten verlopen, maar we raden iedereen af om de komende 2 dagen met de wagen naar Brussel te komen", zegt Van de Keere.

Trump maakt vanavond zijn opwachting, maar al vanaf vanmiddag zal zijn bezoek verkeershinder veroorzaken. Belangrijke verkeersassen worden immers tijdelijk volledig verkeersvrij gemaakt. "Vanaf 12 uur wordt een deel van de kleine Brusselse ring afgesloten, en leggen we de veiligheidszones in rond het Koninklijk Paleis, de Amerikaanse ambassade en The Hotel. Op donderdag komen de veiligheidszones rond de NAVO en de Europese instellingen bij", legt ze uit. De veiligheidszone geldt niet enkel voor doorgaand verkeer. Zowel wagens als fietsen en motorfietsen mogen niet stilstaan of parkeren.

Bij de handelaars in de veiligheidszone kunnen tijdelijk geen leveringen gebeuren en niemand mag er de komende twee dagen zijn vuilniszakken buitenzetten.

De politie raadt wie naar Brussel komt aan om dat met het openbaar vervoer te doen. "Alle metro"s en treinen zullen normaal rijden. Sommige buslijnen worden tijdelijk omgeleid. Concrete informatie vind je via de website en sociale media van de MIVB.", zegt Van de Keere. Bij 5 metrostations worden enkele in- en uitgangen tijdelijk afgesloten. "Deze stations blijven toegankelijk, maar niet langs alle in- en uitgangen", zegt An Van Hamme van de MIVB. Donderdag wordt metrostation Schuman volledig afgesloten.

Luchtruim even dicht

Ook wie vanmiddag een vlucht neemt vanop Zaventem, zal weten dat president Trump op komst is. Tijdens zijn landing wordt alle vliegverkeer boven ons land immers even stilgelegd. Ook de toegangswegen naar de luchthaven worden gedeeltelijk afgesloten. Brussels Airport raadt alle vertrekkende passagiers vanmiddag aan om de verkeersinformatie in de gaten te houden, op tijd naar de luchthaven te vertrekken, en indien mogelijk met de trein te komen.

Wanneer en op welke landingsbaan Air Force One zal landen, maakt Brussels Airport niet bekend. "Veel vliegtuigspotters zullen proberen een glimp van het bijzondere toestel op te vangen, maar het blijft tot de laatste minuut afwachten waar Trump precies zal landen", zegt Anke Fransen van Brussels Airport.

Hoe uitzonderlijk is dit?

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) benadrukte vooraf meermaals dat ons land deze beveiligingsoperatie perfect aankan. "We hebben al Amerikaanse presidenten op bezoek gehad, en met de NAVO-kantoren en de Europese instellingen in onze hoofdstad zijn we ook wel wat gewend. We nemen elke keer vergelijkbare veiligheidsmaatregelen en zijn dus niet aan ons proefstuk toe, zeker niet met het aanhoudende terreurniveau drie."

Toch is de specifieke context anders, nuanceert Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. "Voor de NAVO-top krijgen we in totaal 29 staatshoofden en regeringsleiders over de vloer. Deze keer hebben verschillende politici aparte vergaderingen op verschillende locaties, wat bijkomende veiligheidsmaatregelen vraagt. We moeten niet enkel de perimeters beveiligen, maar ook de verplaatsingen van de excellenties", legt ze uit. "En dat is het grote verschil met een gebruikelijke NAVO-top, waar de deelnemers vaak enkel in de hoofdkantoren bijeenkomen."

Bron: deredactie.be