Tunesië bij de EU?

31 maart 2011

Dat is de opmerkelijke suggestie van enkele Franse en Tunesische academici in Libération. Tunesië ligt op het eerste gezicht aan de verkeerde kant van de Middellandse Zee, maar is een veel Europeser land dan een boel EU-lidstaten. Het Italiaanse eiland Lampedusa ligt op amper 160 km van Tunesië. Zie ook de gemeenschappelijke historische fundamenten en culturele tradities, en ook het feit dat driekwart van de Tunesische handel met Europa geschiedt.

We zouden er nauwelijks 10,5 miljoen - euh - niet-europese burgers bijkrijgen. Mocht Turkije toetreden, dan komen er in een klap 75 miljoen nieuwe EU-burgers bij.

De EU zou zelf ook voordeel halen uit een lidmaatschap van Tunesië, in de vorm van een nieuwe Noord-Zuidverhouding. Volgens de pleitbezorgers zou het Tunesisch EU-lidmaatschap ook een stimulans zijn voor de 'overgang' van andere Arabische landen, en het Amerikaanse en Aziatische streven naar invloed in de Maghreb afremmen.