"Uitzonderlijk dat zo'n groene long in de hoofdstad niet te bezoeken is"

6 februari 2017
Wie voorbij het koninklijk domein van Laken rijdt, ziet een drie meter hoge en zes kilometer lange muur, zwaar beveiligd met prikkeldraad en bewakingscamera's. Achter de muur schuilt een 186 hectare grote tuin (ofte: 250 voetbalvelden groot) waar maar zes man gebruik van maakt. En daar wil de partij Groen verandering in brengen.

Groen legt morgen in het Brusselse Parlement een resolutie op tafel om de koninklijke familie te verplichten het domein van Laken open te stellen voor het grote publiek. "Niemand van de zes personen die er woont, speelt er ooit voetbal," lacht koningshuiskenner Jo De Poorter.

"Plaats er de hele Brusselse bevolking naast en je merkt dat de verhoudingen niet helemaal goed liggen."

De tuin is al decennialang exclusief voorbehouden aan de koninklijke familie en werd ontworpen door Alphonse Balat. Enkel de koninklijke serres zijn drie weken per jaar te bezoeken.

"Het is toch wel uitzonderlijk dat zo'n groene long in het midden van de hoofdstad niet op een paar momenten van het jaar te bezoeken is," zegt De Poorter. Hij wijst naar buitenlandse voorbeelden zoals Noorwegen, waar in de zomer delen van de koninklijke tuinen en het paleis in Oslo, opengesteld worden voor het grote publiek.

Politieke partijen proberen al langer het domein open te stellen voor het publiek. Jo De Poorter legt uit:

"In tegenstelling tot de vorige pogingen, zijn de Brusselse partijen ervan overtuigd dat de tijd er nu rijp voor is"

"In principe heeft de koning weinig beslissingsmacht over het domein. De tuin is immers voor 51% in handen van de Koninklijke Schenking, een autonome organisatie onder de bevoegdheid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), en voor 49% bezit van de Regie Der Gebouwen, die onder minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) valt.

Het is voor de republikeinse N-VA een uitgelezen moment om druk uit te oefenen op de koninklijke familie.", zegt Jo De Poorter