Unizo: "Vrees ACV is onterecht"

22 december 2016
De christelijke vakbond ACV waarschuwt dat werkgevers mogelijk misbruik gaan maken van de nieuwe regels voor de langdurig zieken. “Goedkoop ontslag,” vindt het ACV. Werkgeversorganisatie Unizo noemt de vrees onterecht.

Wie langdurig ziek is, kan nu al ontslag krijgen om medische redenen als er binnen het bedrijf geen aangepast werk beschikbaar is. Dat gebeurt na een procedure die tot nu toe enkel kon starten op initiatief van de werknemer. Maar dat verandert nu op 1 januari 2017.

Goedkoop ontslag

De nieuwe maatregel is gekomen op vraag van zieken, werkgevers en vakbonden. Die is bedoeld om langdurig zieken sneller aan het werk te krijgen, maar de regels voor ontslag voor medische redenen zijn versoepelt. Zo mag een arbeidsarts vanaf dan 2017 op vraag van de werkgever

Herman Fonck van het ACV reageert ongerust: “Wanneer we de nieuwe regeling uitleggen aan werkgevers, merk ik dat hun vragen vooral over ontslag door medisch overmacht gaan. Het lijkt alsof werkgevers zich enkel richten op dat aspect van de nieuwe maatregel.” Volgen Fonck is er minder interesse in de re-integratie van de langdurige zieke. "De bedoeling van de wet is positief. We willen langdurig zieken meer kansen geven."

Re-integratie zieke

Ondernemersorganisatie Unizo vindt de vreest van ACV onterecht. "Het is niet de werkgever, maar de arbeidsarts die de vaststellingen doet," zegt Caroline Deiteren van Unizo. Ze benadrukt dat vooraf een procedure doorlopen wordt die gericht is op re-intergratie van de zieke. "Ik vind het spijtig dat er paniek wordt gezaaid over die nieuwe regeling."