Urugayaans scenario voor Griekenland?

10 februari 2015

In 2003 was Uruguay failliet. Vandaag is het land een van de snelst groeiende economieën in Latijns-Amerika, met - toeval of niet - 's werelds 'armste' president (plaatje) aan het hoofd.

Die 'opmerkelijke vooruitgang', zo schrijft de OESO, is er gekomen door een stabiel macro-economisch beleid en een gunstige externe omgeving. Dat leidde tot 'een substantiële verbetering van het welzijn op velerlei vlakken en aanzienlijke vermindering van de externe risico's.'

Die economische en fiscale hervorming gingen gepaard met een forse schuldherschikking.

De vraag ligt voor de hand: zou Uruguay model kunnen staan voor Griekenland?

Radio 1 Select