Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerp van loonakkoord na marathonvergadering

26 februari 2019
Archieffoto
Bijna 20 uur heeft het geduurd maar uiteindelijk hebben vakbonden en werkgevers een ontwerp van loonakkoord bereikt. De bonden gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban.

Het ontwerpakkoord houdt een stijging in van de lonen in de privésector dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent bovenop de index. Inclusief de index betekent dit dus dat er 4,54 procent opslag komt dit en volgend jaar samen.

Ook de minimumlonen gaan omhoog, met 1,1 procent of 10 cent per uur. Het ABVV had eerder een stijging met 10 procent vooropgesteld voor de verhoging van dit minimumloon. "We hadden gerekend op meer", aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. Vakbonden en werkgevers zullen wel in een werkgroep bekijken hoe die minimumlonen "substantieel" kunnen worden verhoogd.

Werknemers kunnen ook rekenen op een hogere tussenkomst van de werkgever voor hun trein-, tram- en busticket. De tussenkomst stijgt van 64 naar 70 procent. Er mogen ook meer overuren worden gepresteerd: het aantal vrijwillige overuren dat mag worden gepresteerd stijgt van 100 naar 120 uren per jaar.

Ten slotte kunnen oudere werknemers in een aantal gevallen vanaf 55 viervijfde blijven werken en vanaf 57 kunnen ze nog halftijds gaan werken.

"Dit was het maximaal haalbare"

"Het was een lange dag. Of een korte nacht" reageert Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB in 'De Ochtend'. "Het is maar hoe je het bekijkt. Maar het was de bedoeling om een akkoord te sluiten en dat is gelukt. Dat is het belangrijkste."

"We hebben veel binnengehaald" besluit Coppens. "Dat de lonen met 1,1% kunnen stijgen is een goede zaak voor de koopkracht. Maar een akkoord sluit je natuurlijk altijd met 2, we hebben niet alles kunnen realiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan het grootoudersverlof of maatregelen over de kwaliteit van het werk. Maar dit akkoord was het meest haalbare."

Op 26 maart legt de liberale vakbond het akkoord voor aan zijn achterban. "Dat lijkt misschien laat maar we willen eerst de afgevaardigden in de regio's goed informeren" vertelt Coppens. "Ik ga alvast dit akkoord verdedigen maar het zijn de afgevaardigden die uiteindelijk beslissen."

Beluister het gesprek met Mario Coppens:

Beluister de analyse van Steven Dierckx (VRT NWS):

Beluister het gesprek met Pieter Timmermans (VBO):

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: