Van boerkini’s tot onverdoofd slachten: op zoek naar rechtlijnigheid in beslissingen

28 juni 2022
Tegenvoets? Dat is de scherpe blik van 2 juristen op actualiteit en maatschappij. Walter Van Steenbrugge en Johan Vande Lanotte kijken met één oog naar wat leeft in onze samenleving en met het andere naar de wet en het recht.

Het thema godsdienstvrijheid zat deze maand al twee keer in het nieuws. Afgelopen week, met het afwijzen in het Brussels parlement van een verbod op het onverdoofd slachten van dieren. En een tweede keer op 7 juni, toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht van ons kantoor over een zaak rond een boerkiniverbod in Antwerpen ontvankelijk verklaarde.

Dat het Europees Hof een klacht ontvankelijk verklaart, is nieuws. Dat gebeurt namelijk maar in 2% van de gevallen. Het is natuurlijk vreemd: het Hof van Beroep in Antwerpen had een boerkiniverbod in een zwembad bekrachtigd, terwijl het Hof van Beroep in Gent, in een identieke situatie, zulk verbod van tafel had geveegd. Identieke gevallen, maar verschillende rechtspraak.

Hoe komt het dat rechters op hetzelfde grondgebied tot verschillende beslissingen komen? Of ook politici in het geval van het onverdoofd slachten? Het debat rond godsdienstvrijheid wordt duidelijk gevoed door emoties. Walter en Johan nemen afstand en kijken met open blik.

Beluister deze podcast

Luister ook