Vanaf nu kan je je inschrijven op de vaccinatie-reservelijst, maar hoe werkt die? En kom je dan vroeger aan de beurt?

6 april 2021
© Mat Napo via Unsplash
Vanaf vandaag, dinsdag 6 april, zal elke meerderjarige zich kunnen inschrijven op een reservelijst om een coronavaccin te krijgen. Als er overschotten zijn in een vaccinatiecentrum, kunnen die mensen nog last minute opgeroepen worden. Maar hoe zal die nationale lijst werken? En krijg je dan sowieso vroeger een vaccin?

Hoe werkt die nationale reservelijst?

De website waarop je kan inschrijven voor de reservelijst heet QVAX.be. Vanaf vandaag kan je je daar inschrijven. Elke meerderjarige kan zich daar aanmelden met zijn of haar rijksregisternummer en een account aanmaken. Je duidt aan op welke dagen of dagdelen je beschikbaar bent en hoe je bereikbaar bent, bij voorkeur via sms. Die gegevens kan je voortdurend aanpassen naargelang je beschikbaarheid.

Essentieel is wel dat je pas uitgenodigd kan worden via die reservelijst als ook de doelgroep waartoe je behoort al aan de beurt is. Een twintiger kan zich nu dus al wel inschrijven, maar zal pas een oproep krijgen als ook die leeftijdscategorie effectief via het reguliere systeem uitgenodigd wordt. Je kan dus geen groepen voorbijsteken. Bedoeling blijft immers om de overschotten, die wellicht meer en meer zullen ontstaan naarmate de uitgenodigde groepen groter worden, optimaal te benutten.

Hoe moet ik reageren op zo'n uitnodiging?

Stel dat je jezelf op de lijst hebt gezet en je krijgt bijvoorbeeld rond de middag een sms met de uitnodiging om tussen 16 en 18 uur naar een vaccinatiecentrum te komen, dan moet je binnen het half uur bevestigen. Zo niet, vervalt de uitnodiging en zal iemand anders opgeroepen worden.

Als je één keer of zelfs vaker zo'n last minute uitnodiging afwijst, hoef je toch niet te vrezen voor je gewone uitnodiging. Die zal je nog altijd bezorgd worden, conform de officiële procedure en volgens de volgorde in het vaccinatieschema.

Kom ik via die reservelijst sowieso vroeger aan de beurt?

Niet noodzakelijk. Maar de kans is wel reëel. Want naarmate er grotere groepen uitgenodigd worden en het aantal vaccinaties toeneemt, is de kans ook groter dat er overschotten ontstaan omdat er mensen niet komen opdagen of zich weigeren te laten vaccineren.

Het systeem is erop gericht dat beide partijen er profijt uit halen. De vaccinatiecentra kunnen efficiënter omgaan met de vaccins die ze toegewezen krijgen en de burgers kunnen ook tijd winnen. Belangrijk is wel dat meteen ook duidelijk wordt dat ze na een eerste prik ook een afspraak kunnen maken voor het tweede spuitje, als dat nodig is. 

Wat gebeurt er met de plaatselijke reservelijsten van de vaccinatiecentra?

Sommige vaccinatiecentra maken al gebruik van hun eigen lokale reservelijst. Die lijsten mogen blijven bestaan en gebruikt worden. Het is wel zo dat de taskforce vaccinatie erop rekent dat geleidelijk aan QVAX.be in de plaats komt van die plaatselijke lijsten. Het is immers een uniform systeem voor heel België, terwijl die plaatselijke reservelijsten nogal wat verschillen vertonen, zowel voor inschrijving als voor oproeping.

Deze week zal de landelijke reservelijst al gebruikt worden in Roeselare en Deinze. Geleidelijk aan hoopt de taskforce dat die over heel Vlaanderen zal uitgerold worden. In Wallonië doen meteen al de 9 grote vaccinatiecentra mee. In dat gewest zijn bewoners niet zo strikt gebonden aan het hen toegewezen vaccinatiecentrum. Brussel zal het eigen Doctenaplatform gebruiken.

Waar staan we momenteel met de vaccinatiecampagne in ons land?

Al 1,5 miljoen mensen hebben intussen al minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. In de woonzorgcentra zijn de vaccinaties vrijwel afgerond. Ook het merendeel van het ziekenhuispersoneel heeft al een (eerste) prik gekregen.

Op dit moment worden de eerstelijnszorgverleners (denk aan huisartsen, tandartsen en thuisverplegers), het personeel en de bewoners van zorginstellingen en 65-plussers die thuis wonen gevaccineerd. De oudsten komen eerst aan de beurt.

In de loop van deze maand komen ook de risicopatiënten aan de beurt.

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: