Unequal Pay Day: "Vanaf vandaag werken Europese vrouwen gratis"

31 oktober 2017
Vandaag is het Unequal Pay Day in Europa. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar gratis, omdat ze minder verdienen dan mannen. Dat zeggen de vrouwenbeweging Zij-kant en de vrouwelijke leden van de Europese socialistische partij.

De organisatoren van Unequal Pay Day klagen aan dat Europese vrouwen 16 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Daardoor zouden ze al op 31 oktober kunnen stoppen met werken, want ze worden zogezegd toch niet meer betaald.

Samen met de vrouwelijke leden van de Europese, socialistische partij voert Zij-kant een campagne op sociale media. Wie op 31 oktober mailt naar een werkneemster van Zij-kant of één van de Europese zusterorganisaties, zal een automatisch antwoord krijgen met daarin de boodschap dat ze voor de rest van het jaar afwezig zal zijn, net als al haar andere vrouwelijke collega's. Dringende verzoeken mogen doorgestuurd worden naar mannelijke collega's, want die worden wel nog betaald.

Volgens Zij-kant valt voor de Belgische vrouwen de Unequal Pay Day nog vroeger, op 20 oktober. Dat is vooral te wijten aan het grote aandeel aan deeltijds werk, verklaarde Zij-kant-voorzitster Inga Verhaert in "De Ochtend":

Bron: vrtnws.be