Vandaele (N-VA) over kindergeld-uitspraken Jambon: "Tegenover eigen achterban gaat iedereen wel eens kort door de bocht"

30 december 2019
Vlaams fractieleider voor N-VA Wilfried Vandaele ziet geen graten in de uitspraken van Jan Jambon (N-VA) over een familie asielzoekers die een huis zou kunnen kopen met hun kindergeld.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) oogst felle kritiek na uitspraken over een familie asielzoekers die een huis zouden kunnen kopen van hun kindergeld. Het was de krant De Tijd die dit weekend publiceerde dat Jambon die case vertelde tijdens twee lezingen, in zakenclub De Warande in Brussel en bij een toespraak in Hasselt. Jambon had het daarbij over een "verhaal" dat hij "gehoord" had, schreef de krant.

Intussen is duidelijk dat het zo goed als onmogelijk is dat een familie asielzoekers een huis kan kopen met hun kindergeld. Jambon had het over het systeem waarbij asielzoekers met terugwerkende kracht het kindergeld krijgen van de periode waarin hun asielaanvraag liep.

Alle regeringspartijen lijken het eens dat die "retroactieve" terugbetaling voor hoge bedragen zorgt, en de regering besliste dan ook om het systeem af te schaffen. Maar een huis kopen van het kindergeld, is nooit mogelijk geweest. "Famifed heeft geen weet dat er ooit een bedrag is uitbetaald waarmee een gezin asielzoekers een huis zou kunnen kopen", zegt expert kinderbijslag Yves Coemans van de Gezinsbond. Gisteren noemde coalitiepartner Gwendolyn Rutten (Open VLD) de uitspraken dan ook "een verzonnen verhaal".

Wilfried Vandaele, de fractieleider van N-VA, verdedigt zijn partijgenoot Jambon.

Ik begrijp de uitval van Rutten niet. Iedereen weet dat wanneer je een lezing houdt tegenover de eigen achterban, zoals Jambon deed, je wel eens kort door de bocht gaat om je punt te maken. Ik denk dat iedereen dat wel eens doet in de beslotenheid van zo'n vergadering.

Volgens Vandaele ging het om een "boutade" om het systeem aan te kaarten. Hij vindt het niet nodig dat Jambon het verhaal concreet kan maken. "Iedereen geeft wel eens een lezing waarbij je in interactie met het publiek een beeld gebruikt dat moet blijven plakken. Dat hoeft niet wetenschappelijk correct te zijn." Volgens Vandaele was het trouwens een andere regeringspartij die het voorbeeld tijdens regeringsonderhandelingen te berde bracht. Hij hoopt dat de Vlaamse regering zo snel mogelijk verder kan met de uitvoering van het regeerakkoord.

Bron: vrtnws.be en De ochtend

Luister naar het gesprek met N-VA fractieleider Wilfried Vandaele in De ochtend: