Vandeput neemt ontslag als minister van Defensie, wat met de F-16's?

15 oktober 2018
Wat met het dossier van de opvolging van de F-16's, nu minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het ministerschap inruilt voor de burgemeestersjerp van Hasselt?

"We zullen zien wat mogelijk is de komende weken", zegt Vandeput in 'De Ochtend'. Maar het F-16-dossier als minister van Defensie afronden, "zou mooi zijn".

N-VA, Roodgroen+ en Open VLD: de nieuwe coalitie in Hasselt was gisteravond snel beklonken. "De voorbije weken hebben we heel veel gedebatteerd en elkaar beter leren kennen", zegt Vandeput daarover in "De ochtend". "We hebben elkaars standpunten ook verder kunnen uitdiepen. Gisteren was het op een bepaald moment tijd om te schakelen en ik heb een voorstel gedaan op basis van inhoud en we waren het vrij snel eens."

Sommigen zouden misschien durven spreken van een verrassende coalitie, maar Vandeput spreekt dat tegen. "Het feit dat Hasselt een geweldige groei heeft gekend en nog zal kennen, leidt ertoe dat we ervoor moeten zorgen dat we die groei vorm geven."

Defensie

Vandeput wordt zelf de nieuwe burgemeester van Hasselt en neemt zo de burgemeestersjerp over van Nadja Vananroye (CD&V). Hij neemt bijgevolg ontslag als minister van Defensie, al moet het tijdstip van dat ontslag nog binnen de partij worden beslist. Maar de deadline ligt wat Vandeput betreft, vast: "Voor 1 januari neem ik ontslag, absoluut."

Nu duidelijk is dat Vandeput vervangen zal worden als minister van Defensie, wat wil dat dan zeggen voor het dossier van de opvolging van de F-16's? Gaat Vandeput daar alsnog een beslissing nemen? "We zullen zien wat mogelijk is in de komende dagen, weken en maanden. Ik zou graag zowel voor Defensie als Ambtenarenzaken een aantal dossiers die beslissingsrijp zijn door de ministerraad laten gaan."

"Ik ben nu vier jaar minister van Defensie en we hebben heel hard gewerkt om defensie terug een toekomst te geven", gaat Vandeput verder. "We hebben een akkoord bereikt om de nodige investeringen te doen en ik denk dat het tijd is om daarover binnenkort de beslissing te nemen en die effectief te realiseren."

Van nationaal naar lokaal

En vanwaar die overstap van Vandeput naar het lokale niveau? "Ik ben destijds in de politiek gegaan voor het grote verhaal, Vlaams en federaal. Zes jaar geleden ben ik in de lokale politiek gerold en ik heb vastgesteld dat het bestuursniveau een heel attractief niveau is. Je ziet heel snel resultaat van hetgene dat je doet en je staat dicht bij de mensen. Ik denk dat ik een verschil kan maken voor de stad."

Of hij nog parlementslid zal zijn, laat Vandeput voorlopig in het midden. "Dat moeten we nog bekijken."

N-VA

Op de vraag hoe het komt dat de N-VA in de rest van Limburg geen potten breekt, meent Vandeput dat zijn partij niet te klagen heeft "als ze het aantal bestuursdeelnames bekijkt". Toch is het aantal zetels op een aantal plekken minder. "In 2012 hebben we overal kunnen profiteren van het N-VA-effect dat toen heerste. Ik denk dat we goed bevestigen waar we sterke mensen hebben. Waar we geen sterke mensen hebben, daar is het een beetje moeilijk geweest, dat is een feit."

Herbeluister het gesprek met Steven Vandeput in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'