Jo Vandeurzen na "Pano"-reportage: "Goede zorg gaat ook over levenskwaliteit en sociaal contact"

12 oktober 2017
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil duidelijke afspraken maken met de sector van de woonzorgcentra over wat "goede zorg" moet inhouden. "Dat is meer dan basiszorg. Het gaat over levenskwaliteit, eenzaamheid en sociaal contact", zegt hij. De minister is ook van plan om gesprekken te voeren over de personeelsnorm en de financiering.

De minister zegt dat hij behoorlijk was aangedaan door de "Pano"-reportage van journaliste Lina Nasser over schrijnende toestanden in de commerciële woonzorgcentra. "We moeten gaan naar een fundamenteel debat over de toekomst van de residentiële ouderenzorg. We moeten fors investeren om het probleem van de stijgende zorgzwaarte in onze woorzorgcentra aan te pakken", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"We blijven ook investeren in extra personeel", stelt Vandeuzen. Volgens hem komen er in deze legislatuur 2.000 extra werknemers bij. De minister wil met de sector onderhandelen over de personeelsnorm (het minimale aantal werknemers dat er moet zijn in een woonzorgcentrum) en over de financiering. Die moet meer in functie zijn van de zorgbehoefte van de bewoners.

"Daarnaast moeten we heel duidelijk afspreken wat er onder goede zorg wordt verstaan. Dat is meer dan basiszorg. Het gaat over levenskwaliteit, over eenzaamheid, over sociale contacten", zegt de minister, die ook erkent dat er meer controle nodig is. "

De woonzorgcentra van de toekomst zijn de prioriteit voor de komende jaren.

Hij roept de commerciële woonzorgcentra op om transparanter te zijn en "filmpjes waarin de indruk wordt gewekt dat het een soort hotel is" achterwege te laten. "Dat is niet wat mensen verwachten. Mensen verwachten van een woonzorgcentrum dat het een warme plek is waar je de nodige zorg kan krijgen en waar je zo goed mogelijk kunt samenleven en sociale contacten kunt hebben. Toon waarop jij als woonzorgcentrum die kwaliteitsvolle zorg waarmaakt."

Bron: vrtnws.be