Vanhengel: "Redelijk blijven en niet alles overhoop gooien in Brussel"

17 juli 2017
Brussels Open VLD-minister Guy Vanhengel kan de laatste ontwikkelingen in de saga bij de Franstaligen in de Brusselse regering maar matig appreciëren. "Het is makkelijk om deze of gene uit de coalitie te willen kieperen, maar je moet wel aan een meerderheid geraken. En die blijkt nu wel héél moeilijk te vinden bij de Franstalige partijen." En: "Hoeveel zin heeft het om alles zo op zijn kop te zetten, op twee jaar van de verkiezingen?"

Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de politieke impasse in Franstalig België, na de oproep van CDH-voorzitter Benoît Lutgen om een nieuwe meerderheid te vormen, zonder de PS, die aangetast is door een schandaalsfeer. Lutgen leek daarbij vooral aan te sturen op een machtswissel in Wallonië en de Franse Gemeenschap. In Brussel leek het er meer op dat de huidige coalitie zou kunnen aanblijven, mét de PS dus.

Maar Brussels CDH-minister Céline Fremault (kleine foto) nam zaterdag in een gesprek met de krant L'Echo uitdrukkelijk afstand van de PS in Brussel. Een plotse zet die veel politieke problemen stelt: het blijkt heel moeilijk om een alternatieve meerderheid te vinden. Fremault keek naar Défi (het vroegere FDF) van Olivier Maingain, maar die gaat niet in op de uitgestoken hand van het CDH. Een patstelling dus.

De huidige Brusselse regering bestaat uit PS, CDH en Défi aan Franstalige kant, en de SP.A, Open VLD en CD&V aan Vlaamse kant. De Vlaamse partijen kijken bezorgd naar de situatie in politiek Brussel. Open VLD-minister Guy Vanhengel maant iedereen aan tot redelijkheid. Ook hij was verrast door de uitspraken van Céline Fremault.

"Het was wel schrikken voor ons dit weekend. Donderdag hebben we met de Brusselse regering nog constructief vergaderd. Ondanks alle oekazes die de afgelopen weken gelanceerd zijn, hebben we in Brussel altijd goed kunnen blijven samenwerken met het CDH. Het was dan ook niet fijn om te horen wat ze afgelopen weekend zei, zonder dat wij daar vooraf van op de hoogte waren", zei hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Wat voor zin heeft het om nu nog alles overhoop te gooien?"

Vanhengel kan de demarche van de Brusselse CDH maar "matig appreciëren". Dit is nu eenmaal een rekenkundig moeilijk gewest. Het is gemakkelijk om te stellen dat je deze of gene uit de coalitie wil kieperen, maar je moet wel aan een meerderheid geraken. Aan Vlaamse kant, maar ook aan Franstalige kant. En die blijkt nu wel héél moeilijk te vinden bij de Franstalige partijen."

Hoe dan ook heb je Défi nodig voor een Franstalige meerderheid zonder de PS, zegt Vanhengel, Olivier Maingain (kleine foto) van Défi zegt njet. Ook de Ecolo/Groen-fractie lijkt voorlopig niet zinnens om te depanneren. "Ik vraag me af: wat heeft het nog voor zin om nu alles overhoop te gooien, op twee jaar van de regionale verkiezingen? Welke grote projecten kan je nu nog in gang zetten? Ik veronderstel dat dat ook de afweging is die de andere partijen maken."

Laten we nu even redelijk blijven, aldus Vanhengel. "We moeten vaststellen dat er niet veel alternatieven zijn. Maar er moet wel orde op zaken gesteld worden, daarvoor zijn we allemaal vragende partij. Laat ons gewoon afwerken waar we mee bezig zijn, en laat de kiezer in 2019 zijn oordeel vellen."

"Niet zomaar eender wat aanvaarden"

Hoe kijken de Vlaamse partijen hiernaar? We staan erbij, we kijken ernaar, we willen geen olie op het vuur gooien, maar "ik wil wel zeer uitdrukkelijk zegen dat het stilaan welletjes is. We worden meegesleurd in een verhaal dat we zelf niet gekozen hebben", aldus de Brusselse Open VLD-minister.

Hij merkt ook op dar een nieuwe Franstalige meerderheid op het einde van de rit ook de goedkeuring moet krijgen van de Vlaamse meerderheid in de Brusselse regering. "Merkwaardig genoeg is het voorlopig alleen Olivier Maingain van Défi die daar rekening mee lijkt te houden. Wij zijn als Vlaamse meerderheid ook niet van plan om zomaar eender wat te aanvaarden."

"Hopelijk brengt de vakantie rust en raad"

Deze week is er nog een laatste ministerraad voor het zomerreces. "Ik hoop dat die in alle sereniteit kan verlopen, dat we alles op een correcte manier kunnen afhandelen. En dat iedereen in de vakantie even tot bezinning kan komen. Ik hoop dat die paar weken rust ook raad kunnen brengen en dat de Franstaligen de plooien kunnen gladstrijken."

Radio 1 Select