Is vapen nu gezonder dan roken of niet?

20 december 2019
Voor het eerst sinds de grote opkomst van de e-sigaret is er een grootschalige langetermijnstudie afgerond die de effecten van 'vapen' onder de loep nam.

Het is de eerste keer dat er een grote bevraging van de bevolking was die het gebruik van de klassieke sigaret en het gebruik van de e-sigaret in beeld brengt. Maar liefst 32.000 Amerikanen werden in 2013 voor het eerst onderzocht. In 2016 werden ze opnieuw onderzocht en toen bleek dat 30% van de mensen die gebruik maakten van een e-sigaret meer kans hebben op het ontwikkelen van een longziekte. 

Guy Joos is longarts aan het UZ Gent: "Bij de eerste bevraging bleek al dat een aantal mensen een verhoogd risico op longziektes met zich meedroegen. Maar drie jaar na die eerste bevraging ontwikkelden nog meer mensen een longprobleem, zoals astma of chronische bronchitis."

"Drie jaar is een relatief korte tijd om die gevolgen te zien, we kunnen dan ook verwachten dat er op lange termijn nog veel meer mensen longziekten gaan ontwikkelen", aldus dokter Joos.

Doe het niet. Warm geen chemicaliën op en adem die daarna niet in. Dat is alleen maar schadelijk voor de gezondheid.
Guy Joos

Is vapen voor bepaalde aandoeningen dan slechter dan roken?

"We hebben sterke indicaties dat het vooral de vulling van de e-sigaret is die gevaarlijk is voor het ontwikkelen van accute ziekten", zegt dr. Guy Joos. "Het duurt natuurlijk een aantal jaar vooraleer je die wetenschappelijke bewijzen kunt voorleggen, want bij een proefdier zien we zo'n resultaten na zes maanden terwijl we dat bij mensen pas na 20 jaar zien."

"Maar wat we nu in het bevolkingsonderzoek zien, klopt met de resultaten van het voorafgaande onderzoek", besluit Guy Joos.

"Er is dan ook maar één ding dat ik kan zeggen: doe het niet! Warm geen chemicaliën op en adem die daarna niet in. Dat is alleen maar schadelijk voor de gezondheid."

Lees meer:

Radio 1 Select