“Vele mensen zouden de moed hebben opgegeven. Maar u niet”

24 maart 2018
Elke zaterdag vraagt De Ochtend iemand om ons zijn of haar held van de week een brief te schrijven. Deze week schrijft Ignaas Devisch een brief aan Karen Northshield, die als enige slachtoffer van de aanslagen van 22 maart nog in het ziekenhuis ligt.

"Beste Karen Northshield,

Ik heb uw getuigenis over uw leven na de aanslagen met grote stilte en respect bekeken. We zijn twee jaar en meer dan 50 operaties verder en u ligt nog steeds in het ziekenhuis als slachtoffer van die vreselijke aanslagen in Zaventem. Vele mensen zouden de moed hebben opgegeven. Maar u niet. Ondanks alles, ondanks de ellende, de pijn en de uitzichtloosheid blijft u hopen op beter. Dat ontroert me enorm. Ik zou durven voorstellen dat we uw getuigenis tonen in scholen en op andere plaatsen.

Ten eerste om te beseffen dat een mens een zeer flexibel wezen is, dat zelfs na vreselijke trauma's in staat is verder te leven en perspectief te zoeken. Vervolgens om onze eigen vaak kleine onbenulligheden te relativeren en te beseffen dat de grondopdracht van het leven al bij al poepsimpel is: leren gelukkig zijn. Vaak beseffen we dit pas nadat ons iets is overkomen. Maar het zou goed zijn dat u ons dat nu al kan leren. Dan hebben die gruwelijke misdaden alsnog een aantal positieve neveneffecten gehad op onze samenleving.

Mevrouw Northshield: het gaat u goed en ik wens u veel moed in de strijd. Ik hoop dat deze boodschap u bereikt en het een kleine steun in de rug mag betekenen.

Met warme groeten,
Ignaas Devisch"