Verbod op onverdoofd slachten weggestemd in commissie

26 oktober 2016
Het voorstel om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren, is weggestemd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen eerst het resultaat van de lopende bemiddelingsopdracht van Piet Vanthemsche afwachten. Voor N-VA moet er tegen de zomer van 2017 wel een "definitieve regeling" zijn met een totaalverbod als "enig aanvaardbare doel".
Er komt dus voorlopig geen verbod op het onverdoofd slachten van dieren. Het voorstel van gewezen Groen-parlementslid Hermes Sanctorum werd weggestemd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD. Een gelijkaardig voorstel van Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens werd om technische redenen uiteindelijk niet ter stemming voorgelegd.

De meerderheidspartijen stemden tegen omdat ze de lopende bemiddelingsopdracht van Piet Vanthemsche niet in gevaar willen brengen. Vanthemsche werd door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aangesteld na een kritisch advies van de Raad van State. In dat advies zei de Raad van State dat een totaalverbod op onverdoofd slachten een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid en drong het rechtscollege aan op een bemiddeling met de verschillende betrokken geloofsgemeenschappen.

Oorspronkelijk zou Vanthemsche als tussenpersoon of bemiddelaar de tijd krijgen tot de zomer van 2017 om zijn opdracht af te ronden. Maar het lijkt er nu op dat die opdracht zal worden vervroegd, zodat het eindrapport in maart of april 2017 klaar zou zijn. "De datum die ik met minister Weyts had afgesproken was bij benadering. Ik heb toen ook gezegd dat ik daarin zeer flexibel ben. Ik heb er dus geen problemen mee", reageert Vanthemsche.

Volgens N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch moet er alvast "tegen de zomer van 2017 een definitieve en juridisch sluitende regeling" zijn. Wat N-VA betreft is enkel een totaalverbod op onverdoofd slachten daarbij aanvaardbaar.

CD&V reageert iets minder fors. Sonja Claes: "Laat ons de opdracht van de bemiddelaar afwachten en dan een goed en degelijk decreet schrijven waarin we ons allemaal kunnen vinden." Ook Open VLD wil het resultaat van de bemiddelingsopdracht van Vanthemsche afwachten.

Indieners Hermes Sanctorum en Chris Janssens reageerden ontgoocheld en viseerden daarbij vooral de N-VA. "De maskers vallen af", aldus Sanctorum, die vreest dat het verbod "op de lange baan wordt geschoven". Hij betreurt dat men "omwille van partijpolitieke redenen en politieke ego's een kans laat liggen om een gigantische vorm van dierenleed te stoppen". Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens: "Dit gaat over vermijdbaar en overbodig dierenleed. Daarover moet niet onderhandeld of bemiddeld worden. Wat daarvoor nodig is, zijn een paar seconden politieke moed. Maar die ontbreekt blijkbaar."

Ook dierenrechtenorganisatie Gaia reageert scherp. "Men zou hier door de grond moeten zakken van schaamte. Men kon hier als commissie Dierenwelzijn een van de ergste vormen van dierenleed stoppen - zoals ook 85 procent van de Vlamingen vraagt - en men doet het niet", zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch aan Belga. Ook hij heeft vooral kritiek op N-VA. "Men toetert vanuit de N-VA wel dat men een verbod wil, maar als puntje bij paaltje komt, stemt men tegen. Op den duur moet je gaan zeggen, wie gelooft die mensen nog? Hoe kan je nu beweren voor dierenwelzijn te zijn en dan tegen een verbod op een van de ergste vormen van dierenleed stemmen?".

Bron: deredactie.be