Vergeet de elektrische wagen, de waterstofauto is de toekomst!

3 maart 2016
Wie dezer dagen een milieuvriendelijke auto wil, koopt meestal een elektrische wagen. Compleet naast de kwestie, zegt auto-expert Vic Heylen. We moeten alles inzetten op de waterstofauto.

Als we echt naar een nuluitstoot willen gaan, kunnen we de elektrische wagen beter vergeten. De waterstofauto is de toekomst. Dat is althans wat auto-expert Vic Heylen vertelde in De Bende van Annemie.

"Als iedereen met een elektrische auto zou rijden, dan hebben we gewoon veel te veel electriciteit nodig. De productiekost is veel hoger dan de prijs die de consument ervoor wil betalen. Je kan dat oplossen met subsidies, maar dat is onhoudbaar."

Hoe werkt een waterstofauto?

Een waterstofauto rijdt uiteraard op waterstof (H2) en dat kan op twee manieren.

- De waterstof kan ten eerste dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor.

- Bij een brandstofcelauto wordt de waterstof in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). In dat geval wordt de auto aangedreven door elektromotoren.

In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.

Een filmpje:

 

De waterstofauto staat op punt. Op het autosalon kon je onder andere een model van Honda bewonderen. En toch wordt vandaag vooral de elektrische wagen gepromoot. Hoe komt dat?

"Op de milieuconferentie van Kopenhagen was er dringend nood aan oplossingen voor de CO2-uitstoot. Er was op dat moment niets anders voorhanden dan de elektrische wagen. Nu weten we dat die niet de beste oplossing is, maar het is politiek natuurlijk onmogelijk om na tien jaar te zeggen dat men zich vergist heeft."

De grote petroleummaatschappijen (denk aan Shell en Total) zijn volgens Heylen druk bezig met de waterstofdistributie. "Zij hebben zich nooit geïnteresseerd in de elektrische wagen, maar voelen dat de waterstofauto wel een project van lange duur is."

Al blijft het afwachten hoe de consument erover denkt, natuurlijk.

Foto © Getty Images